Jakie są najlepsze wskazówki dotyczące pisania eseju stypendialnego?

Osoby ubiegające się o stypendia na studia często są zobowiązane do napisania esejów stypendialnych towarzyszących ich aplikacjom. Eseje te mogą często odgrywać ważną rolę w określaniu, który wnioskodawca otrzyma stypendium. Osoby piszące takie eseje powinny upewnić się, że w pełni rozumieją i poruszają temat eseju, są uczciwi i otwarci oraz piszą swoje eseje angażującym głosem, który daje czytelnikowi wyobrażenie o osobowości pisarza.

W wielu przypadkach esej stypendialny jest napisany w celu rozwiązania konkretnego tematu, a ten temat może mieć więcej niż jeden aspekt. Na przykład stypendium na prace społeczne może wymagać od wnioskodawcy napisania eseju szczegółowo opisującego jej przeszłą pracę społeczną, stopień, w jakim zamierza kontynuować i jak ten stopień umożliwi jej oddanie się społeczności po studiach. Esej, który wyjaśnia tylko przeszłe prace społecznościowe, nie odpowiada na wszystkie części pytania tematu i może w rezultacie zostać zdyskwalifikowany z rozważania. Najlepszym esejem będzie taki, który dotyczy wszystkich części podanego tematu.

Pisarze esejów powinni również zadbać o przeczytanie i zrozumienie specyficznych wymagań stylistycznych dotyczących eseju stypendialnego, który piszą. Niektóre stypendia określają maksymalną długość, wyrażoną w liczbie słów lub liczbie stron. Inne wymagają, aby zgłoszenia były napisane lub wygenerowane komputerowo. Prawie wszystkie mają ustalone terminy, w których wszystkie zgłoszenia muszą być wysłane pocztą. Nieprzestrzeganie któregokolwiek z tych wytycznych może skutkować dyskwalifikacją autora.

Uczciwość jest niezwykle ważna podczas pisania eseju stypendialnego. Pisarze nie powinni przypisywać sobie osiągnięć lub motywacji, których nie mają, ani składać obietnic, których nie zamierzają dotrzymać. W niektórych sytuacjach fałszywe twierdzenie o przyznaniu nagrody, wyniku testu lub osiągnięcia lub kłamstwo na wniosku o stypendium lub w eseju może być podstawą do dyskwalifikacji. Niektóre stypendia zastrzegają sobie nawet prawo do odebrania odbiorcy przyznanego stypendium, jeśli później wyjdzie na jaw nieuczciwość w procesie aplikacyjnym.

Wnioskodawcy powinni pamiętać, że esej stypendialny ma na celu coś więcej niż przekazywanie informacji czytelnikowi; ma na celu dać czytelnikowi wyobrażenie o tym, kim jest wnioskodawca, jaka jest jej osobowość i co czyni ją wyjątkową. Chociaż należy przestrzegać zasad gramatyki, pisowni i interpunkcji, ważne jest również, aby wnioskodawca pisał w stylu, który odzwierciedla sposób, w jaki mówi i prezentuje się. Esej z osobowością z większym prawdopodobieństwem zainteresuje komitet stypendialny niż taki, który po prostu przedstawia fakty.