Jakie są najlepsze wskazówki dotyczące wykrywania wycieków pamięci?

Wyciek pamięci to częsta sytuacja, która ma miejsce, gdy program nadużywa pamięci w komputerze. Wykrywanie wycieków pamięci to proces, który wymaga monitorowania i audytu dostępnej pamięci w komputerze. Zwykle odbywa się to za pomocą specjalnego oprogramowania śledzącego pamięć, które monitoruje i kontroluje użycie pamięci podczas działania programów komputerowych.

Pierwszym krokiem w wykrywaniu wycieku pamięci jest wyizolowanie programu powodującego problem. Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego jest upewnienie się, że podejrzana aplikacja jest jedynym programem uruchomionym na komputerze. Jeśli użycie pamięci rośnie nieoczekiwanie podczas korzystania z programu, jest to oznaką przecieku pamięci. Po wykryciu wycieku pamięci dalsze dochodzenie może ustalić, która część programu faktycznie powoduje wyciek.

Wykrywanie wycieków pamięci to skomplikowany proces kryminalistyczny. Wymaga to osoby, która rozumie oprogramowanie komputerowe i systemy operacyjne. Większość wycieków pamięci jest spowodowana przez złe programy, które nadużywają dostępnych zasobów komputera. Znalezienie tych programów to problem, który wymaga procesu eliminacji w celu wykrycia programu będącego przyczyną tego problemu.

Najłatwiejszym narzędziem do wykrywania wycieków pamięci w systemie operacyjnym Windows® jest menedżer zadań. Ten program sortuje aktualnie uruchomione programy według użycia pamięci w prostym do odczytania oknie. To okno jest aktualizowane w czasie rzeczywistym i może być monitorowane w celu określenia, który program powoduje problem. Po znalezieniu programu można go wyłączyć za pomocą aplikacji menedżera zadań.

Standardowy program będzie używał pamięci przez krótki czas, tymczasowo. Spowoduje to losowe zwiększanie i zmniejszanie pamięci podczas korzystania z aplikacji. Przeciek pamięci ma miejsce, gdy program nie zwalnia pamięci z powrotem do komputera po zakończeniu programu. Oprogramowanie do wykrywania wycieków pamięci może wskazać programy, które wykorzystują zbyt dużo pamięci, co ułatwia ich znalezienie.

Program profilu wydajności oprogramowania to dobre narzędzie do wykrywania wycieków pamięci. Ten program rejestruje istotne statystyki systemu komputerowego, podczas gdy używane są programy. Wiele narzędzi wydajności oprogramowania jest dostępnych w Internecie. Programy te są przeznaczone do testowania wydajności nowo opracowanego kodu oprogramowania, a także mogą wykrywać wycieki pamięci.
Wyciek pamięci w systemie produkcyjnym może siać spustoszenie w organizacji. Te przecieki są zazwyczaj trudne do znalezienia i trudne do usunięcia po ich znalezieniu. Najlepszym sposobem na zlokalizowanie wycieku pamięci jest użycie narzędzia do wykorzystania pamięci systemu operacyjnego. To narzędzie jest inne dla każdego systemu operacyjnego komputera, ale daje użytkownikowi migawkę pamięci używanej przez każdą aplikację.