Jakie są najlepsze wskazówki NCLEX?

Istnieje wiele wskazówek dotyczących zdania egzaminu National Council Licensure Examination (NCLEX), ale najbardziej pomocne mogą być te, które zalecają nie tylko poświęcenie dużej ilości czasu na sprawdzenie przed przystąpieniem do testu, ale także testowanie, zanim minie dużo czasu po jego ukończeniu edukacja pielęgniarska. Kandydat na pielęgniarkę może również uznać za ważne wskazówki dotyczące normalnych wartości laboratoryjnych i Administracji Pięciu Praw Leków. Pomocne mogą okazać się również wskazówki dotyczące znaczenia bezpieczeństwa pacjenta.

Wśród najlepszych wskazówek NCLEX są te, które zalecają poświęcenie dużej ilości czasu na przejrzenie materiału wyuczonego w szkole pielęgniarskiej, ale nie tak dużo czasu, aby zdający nie miał już świeżo w głowie informacji. Przystąpienie do egzaminu bez poświęcania znacznej ilości czasu na powtórkę i naukę może niepotrzebnie zmniejszyć jego szanse na dobre wyniki; z drugiej strony, wielu ekspertów zaleca przystąpienie do egzaminu pielęgniarskiego na tyle szybko po ukończeniu edukacji pielęgniarskiej, aby zdający mógł z łatwością przypomnieć sobie większość tego, czego się nauczył.

Jeśli chodzi o odpowiedzi na pytania na egzaminie, wiele dobrych wskazówek NCLEX zaleca solidne zrozumienie normalnych wartości dla laboratorium i różnych innych testów. Znajomość tych normalnych wartości, często określanych mianem normalnych, może okazać się pomocna w ustaleniu, jak odpowiedzieć na pytania podczas egzaminu, zwłaszcza te, które dotyczą ustalenia, czy jest problem z pacjentem. Zrozumienie tych wartości może również pomóc osobie, która zostaje pielęgniarką i zapewnia opiekę nad pacjentem.

Pomocne mogą być również wskazówki NCLEX dotyczące bezpieczeństwa pacjenta. Na każde pytanie, na które odpowie, niezależnie od tematu, zazwyczaj ważne będzie, aby pamiętać o bezpieczeństwie pacjenta. Być może będzie musiał również odpowiedzieć na kilka pytań, które są całkowicie skoncentrowane na bezpieczeństwie pacjenta. Ponadto, po zdaniu egzaminu na licencję pielęgniarki i znalezieniu pracy jako pielęgniarka, ważne jest, aby bezpieczeństwo pacjenta znajdowało się na szczycie listy jego priorytetów.

Wiele wskazówek NCLEX koncentruje się również na potrzebie udzielania odpowiedzi podręcznikowych. Oznacza to, że zwykle ważne jest, aby podać odpowiedź, którą osoba badana najprawdopodobniej znalazłaby w podręczniku podczas edukacji pielęgniarskiej. Może pokusić się o odpowiedź na podstawie informacji zdobytych podczas rotacji klinicznych, ale generalnie jest to zły wybór. Egzamin ma na celu uwzględnienie prawidłowych odpowiedzi podręcznikowych, a nie odpowiedzi opartych na informacjach uzyskanych dzięki doświadczeniu w świecie rzeczywistym.

Aspirująca pielęgniarka może również uznać wskazówki NCLEX dotyczące Administracji Pięciu Praw Leków za krytyczne dla jego sukcesu na egzaminie. Prawa te prawdopodobnie wpłyną na jego odpowiedzi na test, a także opiekę nad przyszłymi pacjentami. Zarządzanie Pięciu Prawami Leków obejmuje upewnienie się, że pielęgniarka ma: właściwy lek, dawkowanie, czas, sposób podawania i pacjent. Pamiętanie o tych pojęciach może nie tylko pomóc początkującej pielęgniarce w zdaniu egzaminu na licencję pielęgniarki, ale może również pomóc mu uniknąć krzywdzenia pacjenta w przyszłości.