Jak zostać adiutantem generalnym?

Adiutant generalny to wyspecjalizowane stanowisko, które pełni funkcję administracyjnego szefa wojska. Tylko oficer może zostać adiutantem generalnym, a uzyskanie tytułu wymaga zwykle lat służby. W większości jurysdykcji stanowisko to jest mianowane przez władzę wykonawczą rządu. Adiutant generalny nie jest stopniem, ale tytułem nadanym osobie pełniącej obowiązki tego urzędu.

Adiutanci generalni odpowiadają za dział kadr w armii. Od szkolenia i gotowości bojowej po pensje, emerytury, służbę kapelana i interoperacyjność z innymi aspektami wojska, adiutant generalny musi być w stanie poradzić sobie z wieloma administracyjnymi aspektami utrzymywania nowoczesnych sił bojowych. W Stanach Zjednoczonych są adiutanci generalni dla każdego stanu Gwardii Narodowej, oprócz jednego dla armii amerykańskiej. Działy zasobów ludzkich, które istnieją w siłach zbrojnych innych krajów, mają tendencję do odzwierciedlania struktury organizacyjnej stosowanej przez USA.

Szkolenie na adiutanta generalnego zazwyczaj obejmuje ukończenie studiów licencjackich, szkoły dla kandydatów na oficerów (OCS), a często także stopnia magistra. Biorąc pod uwagę nominatywny charakter stanowiska, pełni ono również rolę polityczną. W tym zakresie cenione są również umiejętności w dyplomacji, wystąpieniach publicznych i innych aspektach komunikacji. Zważywszy na fakt, że na każdą stanową Gwardię Narodową przypada tylko jeden adiutant generalny i jeden na wojsko, bycie we właściwym miejscu i czasie jest niemal tak samo ważne, jak kwalifikacje i CV niezbędne do zostania adiutantem generalnym.

Na szczeblu państwowym to stanowisko jest najwyższym rangą urzędnikiem wojskowym. Oznacza to, że aby zostać adiutantem generalnym, kandydat musi umieć radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, takich jak reagowanie na klęski żywiołowe i terroryzm wewnętrzny, oprócz zwykłych codziennych operacji i uzupełniania czynnej służby wojskowej kraju. Większość konstytucji stanowych wymaga, aby adiutant generalny był mianowany przez gubernatora i zatwierdzony przez senat.

Adiutant General Corps of US Army jest odpowiedzialny za szereg dodatkowych zadań, w tym utrzymywanie narodowych cmentarzy wojskowych, śledzenie stopni i awansów oraz nadzorowanie działań rekrutacyjnych. Ta organizacja, jak również adiutanty stanowe, są dodatkowo odpowiedzialni za swoje orkiestry marszowe. Oficer, który zostaje adiutantem generała armii, natychmiast zostaje obarczony najróżniejszymi obowiązkami we współczesnej armii.