Jakie są objawy odstawienia trazodonu?

Odstawienie trazodonu może wiązać się z różnymi nieprzyjemnymi objawami i powinno być nadzorowane przez lekarza. Niektóre z najczęstszych objawów to bóle głowy, bóle mięśni i niewyraźne widzenie. Zaburzenia psychiczne, takie jak skrajny lęk, agresja i drażliwość, mogą powodować, że pacjent zachowuje się w niewłaściwy lub obraźliwy sposób. Niektóre z poważniejszych objawów mogą obejmować ból w klatce piersiowej lub utratę przytomności. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące potencjalnych objawów odstawienia trazodonu należy omówić indywidualnie z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia.

Wiele przypadków odstawienia trazodonu wiąże się z łagodnymi skutkami ubocznymi, zwłaszcza jeśli lek jest odstawiany powoli i pod nadzorem lekarza. Suchość w ustach, bóle głowy i nudności należą do najczęściej zgłaszanych objawów. Niektóre osoby mogą odczuwać częste oddawanie moczu, bóle mięśni lub bezsenność podczas odstawiania leku. W niektórych przypadkach lekarz może przepisać dodatkowe leki, aby złagodzić niektóre objawy odstawienia trazodonu.

Zaburzenia emocjonalne i psychologiczne mogą być jednym z bardziej niebezpiecznych objawów odstawienia trazodonu. Osoby z ekstremalnymi problemami mogą zostać przyjęte do placówki medycznej podczas odwyku, aby zapobiec ewentualnym agresywnym zachowaniom. Niektóre z potencjalnych psychologicznych objawów odstawienia trazodonu obejmują wahania nastroju, agresję i drażliwość. Jeśli nie są odpowiednio monitorowane, może dojść do samookaleczeń lub agresywnych zachowań wobec innych.

Możliwe objawy odstawienia trazodonu to skrajne zamieszanie i krótkie przerwy w świadomości. W niektórych przypadkach może to mieć wpływ na mowę, a pacjent może mieć duże trudności w komunikowaniu myśli i uczuć innym. Halucynacje nie są szczególnie powszechne, ale mogą wystąpić, zwłaszcza u osób z pewnymi zaburzeniami psychicznymi.

Zaburzenia trawienia są często doświadczane podczas procesu odstawiania i mogą przybierać różne formy. Często zgłaszane są nudności z wymiotami lub bez wymiotów. U niektórych pacjentów mogą wystąpić zaparcia, u innych może wystąpić biegunka. W niektórych sytuacjach mogą wystąpić naprzemienne napady zaparć i biegunki. Mogą wystąpić łagodne lub umiarkowane skurcze jelit, ale każdy nagły lub silny ból należy zgłosić lekarzowi.

Objawy grypopodobne, takie jak zmęczenie, gorączka i bóle mięśni, często występują podczas odstawiania trazodonu i mogą mieć nasilenie od łagodnego do ciężkiego. Często występuje również nadmierne pocenie się. Ciężkie działania niepożądane, takie jak ból w klatce piersiowej lub trudności w oddychaniu, należy natychmiast zgłosić lekarzowi. Chociaż objawy te są stosunkowo częste, zawsze rozsądnie jest wykluczyć wszelkie potencjalne schorzenia, które mogą powodować podobne objawy.