Jakie są oznaki alergii na azytromycynę?

Azytromycyna jest antybiotykiem makrolidowym przepisywanym w leczeniu niektórych infekcji bakteryjnych, w tym zapalenia krtani, zapalenia płuc i niektórych chorób przenoszonych drogą płciową. Jak każdy inny lek, azytromycyna może powodować szereg działań niepożądanych, w tym związanych z reakcją alergiczną. Objawy alergii na azytromycynę obejmują trudności w oddychaniu, zawroty głowy i swędzenie. Ponadto pokrzywka lub wysypka oraz obrzęk twarzy, gardła lub języka również są objawami uczulenia na azytromycynę. Ogólnie rzecz biorąc, rzadko zdarza się, aby pacjent cierpiał na ciężką alergię na azytromycynę, ale jeśli pojawi się reakcja alergiczna, powinien porozmawiać z lekarzem o odpowiednim sposobie postępowania; Ponieważ azytromycyna jest lekiem, którego całkowite opuszczenie organizmu zajmuje trochę czasu, nie jest niczym niezwykłym, że objawy alergii na azytromycynę mogą nadal występować nawet po zaprzestaniu przyjmowania leku przez pacjenta.

Oprócz reakcji alergicznej, inne skutki uboczne, które mogą wystąpić po zażyciu azytromycyny, obejmują biegunkę, rozstrój żołądka i wymioty. Ponadto pacjent może cierpieć również na bóle głowy, bezsenność oraz problemy ze słuchem, smakiem czy węchem. Chociaż te działania niepożądane są na ogół łagodne, mogą stać się poważne, a tym samym skłonić dotkniętego chorobą pacjenta do zwrócenia się o pomoc lekarską. Z drugiej strony w przypadku poważnych skutków ubocznych pacjent powinien natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. Przykłady poważnych działań niepożądanych obejmują nieprawidłowe bicie serca, krwawą lub wodnistą biegunkę i żółtaczkę.

Chociaż azytromycyna sama w sobie może powodować działania niepożądane, gdy lek wchodzi w interakcje z niektórymi innymi lekami, może to wpływać na występowanie lub nasilenie działań niepożądanych. Czasami interakcja z lekami może również wpływać na skuteczność leku. Ważne jest więc, aby pacjent przed zażyciem azytromycyny porozmawiał ze swoim lekarzem o wszelkich innych schorzeniach, jakie ma lub o aktualnie przyjmowanych lekach. Leki, które mogą wchodzić w interakcje z azytromycyną, obejmują środki zobojętniające kwasy na bazie glinu lub magnezu, antykoagulanty i blokery kanału wapniowego. Ponadto leki na ludzki wirus niedoboru odporności (HIV) i inne antybiotyki mogą również wchodzić w interakcje z azytromycyną.

Po zapoznaniu się z historią medyczną pacjenta i aktualnymi lekami lekarz przepisze odpowiednią dawkę azytromycyny. Dawkowanie będzie się różnić dla różnych osób w zależności od ich konkretnego stanu, ale każdy pacjent powinien słuchać swojego lekarza i dokładnie przestrzegać jego zaleceń. Obejmuje to przyjmowanie leku przez cały przepisany czas, nawet jeśli objawy infekcji bakteryjnej ustąpią. Dokończenie recepty jest ważne, ponieważ nawet jeśli objawy znikną, infekcja może jeszcze nie być jasna. Ponadto, jeśli infekcja nie jest jasna, bakterie mogą rozwinąć oporność na lek.