Jakie są rodzaje dowodów na sali sądowej?

Dowody sądowe zazwyczaj obejmują szeroki wachlarz różnych rodzajów dopuszczalnych dowodów, które sędzia prowadzący sprawę cywilną lub karną dopuścił do dowodów w danym procesie. Dopuszczalne dowody zwykle regulują rodzaje dowodów, które mogą być dopuszczone jako dowody na rozprawie, ale sędzia może je odrzucić. Również to, że dowód jest dopuszczalny, nie oznacza, że ​​na pewno zostanie dopuszczony i wykorzystany podczas procesu. Niektóre typowe przykłady rodzajów dowodów sądowych obejmują dowody charakteru, dowody uniewinniające, dowody obciążające, poszlaki i dowody.

Dowody charakteru odnoszą się do różnych rodzajów dowodów, które wskazują lub wykazują pewne cechy charakteru osoby zaangażowanej w proces. Ten rodzaj dowodu sądowego jest często używany do wskazania, że ​​dana osoba jest godna zaufania lub niegodna zaufania i w tym celu jest powszechnie stosowany do dyskredytowania świadka. Jednakże dowody charakteru nie mogą być zazwyczaj wykorzystywane do wykazania, że ​​dana osoba działała w sposób oparty na charakterze wykazanym w tych dowodach. Tak więc dowody charakteru wskazujące, że dana osoba może mieć pobłażliwe poglądy na temat kradzieży, zwykle nie mogą być następnie użyte do wskazania, że ​​popełniła kradzież.

Dowody odciążające to rodzaj dowodu sądowego używanego do próby udowodnienia lub poparcia niewinności osoby podczas rozprawy sądowej. Ten rodzaj dowodów jest zwykle używany do wykazania, że ​​oskarżony nie miał motywu lub nie wykazał zamiaru popełnienia przestępstwa. Z drugiej strony, dowody obciążające to dowody wskazujące na winę osoby lub jej udział w przestępstwie i są zwykle wykorzystywane do podważenia roszczeń pozwanego. Dowody poszlakowe to rodzaj dowodu, który nie wskazuje bezpośrednio, że dana osoba popełniła przestępstwo, ale służy jako wsparcie w bardziej bezpośredni sposób.

Na przykład odciski palców oskarżonego na miejscu przestępstwa nie wskazują bezpośrednio, że dana osoba popełniła przestępstwo, ale poprzez ustalenie, że oskarżony tam był, pomaga wspierać roszczenia prokuratury. Chociaż tego rodzaju dowody sądowe można uznać za słabsze niż dowody bezpośrednie, które bezpośrednio wskazują na udział danej osoby w przestępstwie, poszlaki sądowe są często wykorzystywane w sprawach karnych i cywilnych. Dodatkowe dowody potwierdzające, które są dowodami, które wspierają inne dowody, są zwykle stosowane w celu wzmocnienia poszlak w sprawie.

Dowody dowodowe to rodzaj dowodów sądowych, które nie są bezpośrednimi dowodami ani poszlakami zebranymi na miejscu przestępstwa, ale służą do zademonstrowania pomysłu lub zilustrowania punktu. Ten rodzaj dowodów obejmuje takie rzeczy, jak pomoce wizualne, wykresy, zdjęcia z miejsca przestępstwa i komputerowe odtworzenie, aby pomóc sędziemu i ławie przysięgłych lepiej zrozumieć naturę przestępstwa lub miejsca przestępstwa. Dowody dowodowe powinny zazwyczaj być pomocne, ale nie mogą służyć do stronniczości ławy przysięgłych lub w inny sposób promować program inny niż pomoc w wyjaśnieniu rzeczy.