Jakie są rodzaje infrastruktury bezprzewodowej?

Istnieje wiele różnych infrastruktur bezprzewodowych, które mogą zapewnić łączność na różnych poziomach. Bezprzewodowa sieć osobista (PAN) jest najmniejszym z tych systemów i zazwyczaj obejmuje urządzenia Bluetooth® lub na podczerwień. Bezprzewodowe sieci lokalne (LAN) mogą zapewniać łączność w całym budynku lub innym małym obszarze za pomocą elementów infrastruktury, takich jak stacje bazowe, repeatery i mosty, lub połączenia ad-hoc między komputerami. Dużo większe przykłady infrastruktury bezprzewodowej obejmują bezprzewodowe sieci rozległe (WAN) i sieci metropolitalne (MAN), które oferują łączność w całych miastach.

Najmniejszym przykładem infrastruktury bezprzewodowej jest bezprzewodowa sieć PAN. Ten typ sieci może obejmować różne połączone ze sobą urządzenia Bluetooth® lub na podczerwień krótkiego zasięgu. Inne przykłady sieci PAN wykorzystują Wi-Fi® do łączenia lokalnych urządzeń z Internetem. Zwykle nie ma stałej infrastruktury związanej z tworzeniem PAN, ponieważ osoba może nosić wszystkie komponenty przy sobie.

Niektóre z najczęściej używanych infrastruktury bezprzewodowej można znaleźć w sieciach domowych i biznesowych. Sieci te zwykle przybierają formę bezprzewodowych sieci LAN i mogą w dużym stopniu wykorzystywać infrastrukturę sprzętową lub polegać na połączeniach ad-hoc. Najprostsza bezprzewodowa sieć LAN składa się z routera bezprzewodowego, który zazwyczaj działa również jako most. Ten typ sieci LAN umożliwia łączenie się komputerów i innych urządzeń w wysoce zlokalizowanym obszarze. Większe infrastruktury mogą obejmować więcej stacji bazowych i repeaterów, aby zwiększyć zasięg sieci.

W niektórych przypadkach bezprzewodowa sieć LAN będzie obejmować infrastrukturę niezbędną do połączenia komponentów fizycznie oddalonych od siebie. Jeśli konieczne jest połączenie dwóch różnych lokalizacji z tą samą siecią, czasami używana jest infrastruktura bezprzewodowa wykorzystująca transmisję typu punkt-punkt. Jest to określane jako stałe połączenie bezprzewodowe i może wykorzystywać łącze radiowe, chociaż czasami zamiast tego używany jest mostek laserowy lub nadajnik mikrofalowy. Tego typu infrastruktura bezprzewodowa typu punkt-punkt jest często używana, jeśli utworzenie połączenia przewodowego byłoby kosztowne lub niemożliwe.

Bezprzewodowe sieci WAN i MAN zazwyczaj obejmują jeszcze większą ilość infrastruktury. Te sieci bezprzewodowe mogą obejmować duży obszar na zewnątrz, a nawet całe miasto. Infrastruktura bezprzewodowa wykorzystywana w tych sieciach ma zazwyczaj charakter komórkowy, dlatego usługi te są często świadczone przez firmy telekomunikacyjne. Sieć rozległa lub miejska może działać przy użyciu dowolnej technologii dalekiego zasięgu, chociaż WiMAX™ jest powszechnie używany do zapewniania szybkiego dostępu.