Jakie są rodzaje materiału stentów?

Stenty, rurki stosowane w zabiegach chirurgicznych do sztucznego zapobiegania zwężeniu naturalnych kanałów w ciele, takich jak tętnice, mogą być wykonane z różnych materiałów. Tradycyjnie najpopularniejszym rodzajem materiału stentów był metal, przy czym najpopularniejszą jest stal nierdzewna; inne rodzaje metalu używane do produkcji stentów obejmują kobalt-chrom, złoto i tantal. Czasami stosuje się również polimery, takie jak silikon i poliuretan, chociaż mogą one powodować problemy, takie jak niska trwałość lub bioreaktywność. Chociaż polimery mogą być trwalsze, niektóre inne ulegają stosunkowo szybkiemu rozkładowi w organizmie, co czyni je przydatnymi do wytwarzania stentów, które są potrzebne tylko tymczasowo lub jeśli do organizmu musi zostać uwolniony lek. Zbadano również zastosowanie polimerów z pamięcią kształtu do wytwarzania stentów.

Metal jest często używany jako materiał na stent ze względu na jego wytrzymałość, elastyczność i biokompatybilność. Stal nierdzewna jest bardzo popularna do produkcji stentów, ponieważ jest dość opłacalna. Co ciekawe, nie jest to idealne rozwiązanie z punktu widzenia biokompatybilności, ponieważ często może powodować restenozę i zakrzepicę, które mogą ograniczać przepływ krwi, po wszczepieniu pacjentom z sercem. Inne alternatywy okazały się bardziej obiecujące w zmniejszaniu prawdopodobieństwa negatywnej reakcji fizycznej na stent. Zarówno złoto, jak i kobalt-chrom okazały się skutecznymi i biokompatybilnymi materiałami stentów, chociaż złoto może być dość drogie. Tanatalum i nitinol są również obiecujące, chociaż pierwszy może być nieco kruchy, a drugi trudny w produkcji.

Drugim głównym rodzajem materiału stentów są polimery. Silikon jest dobrze tolerowany przez organizm, ale nie jest idealny pod względem wytrzymałości i trwałości. Polietylen i poliuretan mają odwrotny problem. Są dość mocne i dobrze utrzymują się w ciele, ale materiały biologiczne mają tendencję do przylegania do nich i może gromadzić się w nich szlam.

Polimery, które są biodegradowalne, biowchłanialne lub bioerozyjne, mogą oferować pewne korzyści, gdy są stosowane jako materiał stentu. Mogą być używane, gdy stent jest potrzebny tylko tymczasowo i nie będzie trzeba go później usuwać. W materiale można osadzać leki, dzięki czemu są uwalniane w miarę degradacji stentu. Wadą ich stosowania jest to, że ich powierzchnie stają się nierówne, ponieważ ulegają erozji, co może prowadzić do adhezji materiału biologicznego.

Polimery z pamięcią kształtu to kolejny potencjalny materiał na stent. Substancje te mogą być tworzone w stanie tymczasowym, a następnie za pomocą ciepła lub zimna przemienić się w bardziej trwały kształt. Może to pomóc w formowaniu stentów, które są idealne dla określonej lokalizacji, w której są potrzebne.