Jakie są rodzaje narzędzi PHP?

Pierwotnie stworzony w 1995 roku i nazwany przy użyciu akronimu terminu osobista strona domowa, PHP to język skryptowy do tworzenia stron internetowych, który jest używany do tworzenia dynamicznych, tekstowych stron internetowych. Akronim ten rozwinął się z biegiem czasu i obecnie wiadomo, że odnosi się do użycia języka jako preprocesora hipertekstowego PHP. System może być używany na większości jednostek serwerowych i jest dostępny bezpłatnie do użytku we wszystkich głównych systemach operacyjnych (OS). Aby pomóc w tworzeniu stron internetowych za pomocą języka skryptowego, stworzono kilka programowych narzędzi PHP, które zapewniają większą kontrolę programistom. Narzędzia te obejmują między innymi projektantów, przeglądarki, debugery i programy do kodowania zabezpieczeń.

Stworzone w celu uproszczenia procesu programowania podczas korzystania z języka skryptowego, narzędzia PHP pomagają w wykonywaniu typowych zadań, takich jak edycja, kodowanie i debugowanie kodu programu. Aplikacje te istnieją z głównym celem uczynienia procesu tworzenia skryptów PHP tak szybkim i łatwym, jak to tylko możliwe. Gęsty kod standardowych skryptów PHP może sprawić, że identyfikacja i naprawienie błędów będzie czasochłonnym zadaniem. Aby usprawnić to zadanie, wraz z innymi operacjami związanymi z kompilacją i edycją skryptu, opracowano narzędzia PHP.

Jeśli chodzi o powszechne użycie, gdy patrzymy na narzędzia PHP, niektóre aplikacje są bardziej powszechne niż inne. W ogólnym rozwoju PHP debuger jest jedną z kluczowych wykorzystywanych aplikacji. Debuger PHP daje programiście pełną kontrolę nad wykonaniem skryptu. Użycie tego narzędzia pozwala programiście na uruchamianie kodu po jednej linii na raz, aby wyizolować problematyczne obszary.

Jedną z największych obaw deweloperów jest kradzież skryptów i nieautoryzowane modyfikacje kodu; aby przeciwdziałać temu ryzyku, można użyć kodera PHP. Narzędzie do kodowania ma możliwość zmiany kodu źródłowego na kody bajtowe specyficzne dla PHP. Przeprowadzenie tego kodowania zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do kodu ze źródeł zewnętrznych. Dodatkową korzyścią z kodowania jest przyspieszenie operacyjne, które można uzyskać poprzez uruchomienie serii kodów bajtowych PHP w porównaniu ze standardowym skryptem.

Wizualne narzędzia PHP są również dostępne w postaci aplikacji designerskich oraz narzędzi „dostajesz to, co widzisz” (WYSIWYG). Aplikacje dla projektantów zapewniają wizualną pomoc w przeszukiwaniu hierarchicznej struktury kodu PHP, funkcji i obiektów. Aby pomóc w tworzeniu dynamicznych stron internetowych, narzędzia WYSIWYG PHP renderują kod PHP w wizualną reprezentację skryptu. Pozwala to programiście na przeglądanie przybliżonej strony końcowej podczas opracowywania.