Jakie są rodzaje preparatów ASVAB Prep?

Armed Services Vocational Aptitude Battery (ASVAB) to test umiejętności ogólnej wiedzy zaprojektowany specjalnie z myślą o różnych „stawkach” lub zawodach wojskowych, dostępny dla zaciągniętego personelu armii amerykańskiej. Ponieważ ASVAB obejmuje szereg wiedzy zdobytej przez uczniów w amerykańskim systemie szkół publicznych do klasy od dziesiątej do dwunastej, istnieje wiele sposobów na przygotowanie się do niej. Przydatne sposoby przygotowania ASVAB obejmowałyby przejrzenie odpowiednich przedmiotów już studiowanych w szkole, przystąpienie do testu praktycznego ASVAB i studiowanie w określonych obszarach określonych w samym teście. Test ma na celu uszeregowanie rekrutów na podstawie normalnego poziomu wykształcenia ludności cywilnej Stanów Zjednoczonych i nie ma być nadmiernie trudny.

Werbunek do wojska w Siłach Zbrojnych USA obejmuje proces zwiększania specjalizacji, z wojskowymi egzaminami wstępnymi mającymi na celu ukierunkowanie rekrutów na te obszary, w których mają największe uzdolnienia i dlatego najlepiej nadają się do służby. Angażując się w przygotowanie ASVAB, ważne jest, aby zastanowić się, jaki rodzaj zawodu chce się zyskać w wojsku. ASVAB ma dziewięć sekcji do określania uzdolnień: Znajomość słów; Rozumowanie arytmetyczne; Rozumienie mechaniczne; Informacje motoryzacyjne i sklepowe; Informacje elektroniczne; Matematyka Wiedza; Nauka ogólna; Rozumienie akapitu; i składanie obiektów.

Ogólnie rzecz biorąc, wysoki wynik w ASVAB otwiera rekruta do bardziej złożonych zawodów wojskowych, takich jak praca w zaawansowanej elektronice, wywiadzie i tak dalej. Dlatego też badanie do ASVAB powinno mieć ogólnie wysoki wynik, a przygotowanie do ASVAB powinno koncentrować się na obszarach, z którymi rekrut ma największe problemy ze zrozumieniem. Niskie wyniki, jeśli przekraczają 50. percentyl osób przystępujących do testu, będą nadal sprzyjać przyjęciu do sił zbrojnych, ale mogą ograniczać wybór dostępnych zawodów.

Przygotowanie ASVAB do wejścia do wojska to tylko pierwszy etap, który wojsko wykorzystuje do odróżnienia rekrutów od siebie. Zgodnie z ASVAB, cztery obszary z niego są wykorzystywane do oceny podtestu w celu dalszego oddzielenia rekrutów. Te obszary to: rozumowanie arytmetyczne, znajomość matematyki, rozumienie akapitów i znajomość słów. Razem te kategorie składają się na Test Kwalifikacyjny Sił Zbrojnych (AFQT), z którego brane są wyniki ASVAB rekruta. Dlatego ważne jest, aby skupić się na tych czterech obszarach w przygotowaniu ASVAB, aby ponownie upewnić się, że rekrut otrzyma optymalny wybór pod względem przyszłego zawodu w wojsku.

Testy predyspozycji dla wojska są kluczowym procesem wstępnym do określenia, gdzie ktoś może najlepiej służyć swojemu krajowi. Zarówno wyniki ASVAB, jak i AFQT są jednak tylko kwalifikacjami wstępnymi, a wiele zajęć i testów zostanie później zorganizowanych w celu ustalenia, gdzie rekrut najlepiej pasuje do obecnej struktury wojskowej. Egzaminy ćwiczeniowe i przeglądanie tego, co już wiesz, to prawdopodobnie najlepsza dostępna forma przygotowania ASVAB.