Jakie są rodzaje rozruszników serca?

Różne typy rozruszników serca mogą być używane zewnętrznie lub wewnętrznie i mogą mieć jedno lub więcej odprowadzeń komory. Elektroniczne rozruszniki serca mogą się różnić w zależności od rodzaju wymaganej czynności. Rodzaj wybranego rozrusznika serca generalnie zależy od stanu wymagającego leczenia. Lekarze na ogół programują wszystkie te urządzenia podczas umieszczania i mogą okresowo regulować rozrusznik po włożeniu.

Przezskórna zewnętrzna stymulacja serca (TEP) wykorzystuje zewnętrzny stymulator, którego kardiolodzy mogą tymczasowo używać do regulacji bradykardii, bradykardii zatokowej lub blokad węzła przedsionkowo-komorowego. Mogą być również stosowane do regulacji tachykardii. Stymulatory zewnętrzne, choć podobne do defibrylatorów, nie są zazwyczaj używane do asystolii lub braku rytmu serca. Ten rodzaj stymulatora zwykle zawiera duże elektrody zawierające elektrody.

Jedną podkładkę umieszcza się na klatce piersiowej nad wierzchołkiem serca, a drugą na klatce piersiowej, nad wewnętrzną częścią łopatki. Stymulator może dostarczać prąd o natężeniu do 200 miliamperów przez okres do 40 milisekund. Lekarze mogą używać tego typu rozruszników serca u przytomnych lub nieprzytomnych pacjentów, chociaż przytomny pacjent prawdopodobnie otrzymałby środek przeciwbólowy i prawdopodobnie środek uspokajający.

Terapia resynchronizująca serca (CRT) wymaga wewnętrznego rozrusznika, który zazwyczaj składa się z generatora impulsów o wielkości pudełka zapałek, w którym znajduje się bateria i mikrokomputer. Programowalny obwód w urządzeniu wykrywa i odmierza rytm serca. Może również emitować impulsy elektryczne, aby zainicjować skurcz mięśni. Generatory impulsów mogą mieć jeden, dwa lub trzy przewody, z jednym końcem przymocowanym do urządzenia, a drugim włożonym do mięśnia sercowego. Lekarze zwykle instalują rozruszniki jednojamowe lub rozruszniki tylko z jednym odprowadzeniem u pacjentów cierpiących na anomalie rytmu przedsionkowego lub komorowego.

Kardiochirurdzy mogą wszczepić rozruszniki dwukomorowe lub urządzenia z dwoma odprowadzeniami do prawego przedsionka i prawej komory. Stymulatory dwukomorowe zazwyczaj mają trzy odprowadzenia, które są instalowane w prawym przedsionku, prawej komorze i lewej komorze. Urządzenia te mogą być wszczepiane pacjentom cierpiącym na zaawansowaną blokadę serca lub zastoinową niewydolność serca.

Standardowe rozruszniki serca dostarczają impuls elektryczny, gdy urządzenie wykryje, że rytm serca spadł poniżej określonej wartości. Niektóre rodzaje rozruszników serca generują impulsy na żądanie, dostosowując rytm serca w okresach zmniejszonej lub zwiększonej aktywności fizycznej. Stymulatory defibrylatorów emitują również impulsy elektryczne, gdy czujnik wewnętrzny wykryje potencjalnie śmiertelny rytm serca.