Jakie są rodzaje usług zdrowia psychicznego?

Istnieje wiele różnych rodzajów usług zdrowia psychicznego, które mogą się różnić w zależności od społeczności. Spośród wielu dostępnych rodzajów usług w zakresie zdrowia psychicznego, być może najbardziej prawdopodobnymi są terapia i inne formy poradnictwa, psychiatria, programy szpitalne i programy pracy socjalnej mające na celu interwencję, szczególnie gdy dzieci są krzywdzone. Mogą również istnieć organizacje, które mają różne programy rzecznicze lub inne usługi oferujące osobom chorym psychicznie i ich rodzinom.

Terapia występuje w wielu konfiguracjach. Może to oznaczać, że osoba wyrusza w osobistą podróż, aby poprawić siebie. Może to oznaczać terapię par lub rodzin, podczas której ludzie uczą się poprawiać zdrowie psychiczne grupy/rodziny. Innym rodzajem terapii jest terapia grupowa, w której dana osoba spotyka się z grupą ludzi, których zazwyczaj nie zna, aby zbadać wspólne zainteresowania. Istnieją różne rodzaje usług w zakresie zdrowia psychicznego w ramach terapii grupowej, w tym grupy ukierunkowane na smutek, uzależnienie, współzależność, rodzicielstwo, rozwój osobisty i określone choroby psychiczne.

Niektóre osoby, które szukają indywidualnej porady, robią to, ponieważ cierpią na choroby psychiczne, takie jak poważna depresja, podczas gdy inne nie mają choroby możliwej do zdiagnozowania i po prostu mogą potrzebować pomocy w rozwiązywaniu problemów. Dla kogoś, kto ma problemy psychiczne, całkiem możliwe, że będzie potrzebował pomocy psychiatry. Terapeuci, o ile nie są psychiatrami, nie mogą przepisać leków potrzebnych do leczenia wielu chorób psychicznych.

Może to być trochę mylące, ponieważ psychiatrzy są również typowymi terapeutami. Odwrotność nie jest prawdą. Niektórzy ludzie korzystają z dwóch różnych rodzajów usług zdrowia psychicznego, pracując z psychiatrą i terapeutą, a inni po prostu zatrudniają psychiatrę zarówno do leczenia, jak i leczenia.

Nawet przy umiejętnym zarządzaniu ludzie czasami potrzebują większej opieki niż ta, którą można zapewnić w domu. Jednym z różnych rodzajów usług zdrowia psychicznego, które są najbardziej potrzebne w społecznościach, jest szpital, który może zająć się osobami, które mają rozległe potrzeby psychiatryczne. Takie szpitale mogą być różnie konfigurowane. Niektóre oferują hospitalizację tylko w ciągu dnia, ale większość ma tak zwane oddziały zamknięte, aby zająć się osobami z bardzo nieprzewidywalnym zachowaniem. Te szpitale pracują nad rehabilitacją pacjentów, aby mogli ponownie dołączyć do świata.

Inne usługi w zakresie zdrowia psychicznego obejmują te, które mają na celu ochronę dzieci. Przemoc w dzieciństwie może powodować problemy ze zdrowiem psychicznym, a agencje ochrony dzieci, często prowadzone przez pracowników socjalnych, mogą działać, aby temu zapobiec poprzez swoją interwencję. Bardzo często kończą pracę z całymi rodzinami, aby przywrócić rodzinę, zamiast ją dzielić. W tym celu mogą skorzystać z usług terapeutów, psychiatrów lub innych osób.
Niektóre społeczności mają niezależne agencje zajmujące się zapewnianiem edukacji i rzecznictwa. Mogą pracować z osobami, u których zdiagnozowano chorobę psychiczną na różne sposoby i mogą pomóc w takich sprawach, jak dyskryminacja w pracy lub codzienne strategie radzenia sobie. Innym rodzajem usług w zakresie zdrowia psychicznego jest poradnictwo zawodowe, dostępne dla pracowników. Niektóre firmy oferują bezpłatne i poufne ograniczone doradztwo, które może być wykorzystane w stresujących czasach.