Jakie są rodzaje wykroczeń cywilnych?

Wykroczenie cywilne to niekarne naruszenie przepisu lub rozporządzenia, które zwykle skutkuje grzywną lub opłatą. Istnieje wiele rodzajów wykroczeń cywilnych, które mogą się znacznie różnić w zależności od jurysdykcji. Wykroczenia cywilne rzadko wiążą się z wyrokami więzienia lub wymagają procesu z ławą przysięgłych, jednak brak zapłaty za wykroczenie cywilne może skutkować poważniejszymi konsekwencjami i wyższymi grzywnami.

Wiele cytatów dotyczących ruchu drogowego jest uważanych za wykroczenia, a nie przestępstwa. Na przykład przekroczenie prędkości jest naruszeniem zarządzenia, co czyni je wykroczeniem, podczas gdy prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest zwykle naruszeniem prawa i może być uznane za przestępstwo. Inne wykroczenia drogowe obejmują niezapinanie pasów bezpieczeństwa, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, wykroczenia parkingowe lub nieprawidłowe korzystanie z pasa dla samochodów osobowych. Należy pamiętać, że to, co w niektórych regionach uważane jest za wykroczenie, w innych może w rzeczywistości stanowić wykroczenie. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i bezpieczna jazda to dobry sposób na uniknięcie postawienia zarzutu wykroczenia lub przestępstwa związanego z ruchem drogowym.

Miejskie wykroczenie cywilne może wystąpić, gdy dana osoba naruszy lokalne zarządzenie, takie jak zakaz palenia w przestrzeni publicznej. Istnieją dziesiątki wykroczeń komunalnych, na ogół dość specyficznych dla każdego obszaru. Jeśli przeprowadzasz się do nowego obszaru, dobrym pomysłem może być sprawdzenie lokalnych rozporządzeń, zanim wpadniesz w jakiekolwiek kłopoty.

Niektóre wykroczenia dotyczą właściwego korzystania z miejsc publicznych. Na przykład w jeziorach ludzie mogą korzystać z niektórych łodzi lub łowić ryby tylko o określonej porze roku. W parkach mogą obowiązywać rozporządzenia chroniące przed zaśmiecaniem lub uniemożliwiające ludziom picie alkoholu lub organizowanie nieformalnych koncertów lub występów bez pozwolenia. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować grzywną lub wydaleniem z obszaru.

Wykroczenia cywilne mogą nawet wpływać na zachowanie w domu lub miejscu zamieszkania obywatela. Na przykład niektóre obszary mają określone zasady dotyczące liczby zwierząt lub rodzaju, które dana osoba może trzymać na swojej posesji. W niektórych regionach zakazane jest posiadanie kogutów, ponieważ ich wrony wcześnie rano mogą być uważane przez sąsiadów za uciążliwe. Uznanie za naruszenie wykroczeń cywilnych związanych ze zwierzętami może skutkować grzywną i wydaniem zwierząt.

Ogólnie rzecz biorąc, osoba, której postawiono zarzut wykroczenia cywilnego, musi zapłacić grzywnę w miejscowym sądzie. Osoby, które chcą zakwestionować sprawę, zazwyczaj mają krótkie stawienie się w sądzie, aby wnieść swoją sprawę do miejscowego sędziego. Niezapłacenie grzywny lub niestawienie się w sądzie może doprowadzić do znacznego podwyższenia grzywny, a także zawieszenia licencji i innych kar.
Istnieje długa i zabawna historia zwariowanych rozporządzeń na całym świecie, które powodują szereg dziwnych wykroczeń cywilnych. W Hollywood wykroczeniem jest pędzenie ponad 2000 owiec jednocześnie po Hollywood Boulevard, ku wielkiej uldze turystów i celebrytów. Rozporządzenie miejskie w Everett w stanie Waszyngton zabrania umieszczania zahipnotyzowanej osoby w oknie wystawowym. Nie wiadomo, czy te zarządzenia zostały kiedykolwiek naruszone.