Jakie są rodzaje zajęć terapii rodzinnej?

Terapia rodzinna to rodzaj terapii psychologicznej, która koncentruje się na poprawie relacji i komunikacji między jednostkami rodzinnymi. Istnieje wiele zajęć terapii rodzinnej, które mają pomóc członkom radzić sobie z przeszłą traumą, nieporozumieniami i brakiem pozytywnych interakcji. Zajęcia obejmują gry, aby dowiedzieć się więcej o każdej osobie, wyzwania związane z pracą zespołową, doradztwo, odgrywanie ról i terapię sztuką.

Wielu terapeutów rodzinnych używa zabawnych gier, aby pomóc członkom rodziny dowiedzieć się więcej o sobie nawzajem, w nadziei, że ułatwi to wzajemne zrozumienie i szacunek. Mogą to być quizy, gry typu prawda lub fałsz, wypełnianie pustych miejsc i pytania wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi skupiają się na szczegółach dotyczących upodobań, niechęci, uczuć i celów każdej osoby i pozwalają rodzinom cieszyć się koncentracją na elementach, które czynią je podobnymi i wyjątkowymi.

Wyzwania związane z pracą zespołową są popularnymi zajęciami w terapii rodzin, ponieważ zachęcają do komunikacji i rozwiązywania problemów. Wyzwania mogą być tak proste, jak zadania tekstowe, lub tak złożone, jak praca zespołowa na świeżym powietrzu. Rodziny mogą doświadczać frustracji, różnic zdań i wyzwań związanych z przywództwem, będąc pod przewodnictwem terapeuty, który może działać jako neutralna strona i ułatwiać otwartą dyskusję.

Poradnictwo to bardziej tradycyjny rodzaj terapii. Każdy członek rodziny ma czas na rozmowę i wyrażenie swoich uczuć w odpowiedzi na pytania terapeuty. Komunikacją kieruje profesjonalista, aby zapobiec eskalacji gniewu lub frustracji.

Odgrywanie ról to jedna z najczęściej stosowanych czynności terapii rodzin. Pozwala członkom rodziny zobaczyć, jak są postrzegani przez inne osoby w rodzinie i zwraca uwagę na główne problemy, które uniemożliwiają pozytywne interakcje. Odgrywanie ról pozwala również ludziom czuć się bardziej komfortowo, mówiąc rzeczy, które mogą teraz być w stanie zrobić podczas prostej sesji doradczej. Dla młodszych dzieci odgrywanie ról z pacynkami może być również pomocnym narzędziem do wyrażania bardziej złożonych lub trudnych uczuć.

Jedną z form terapii, która jest szczególnie przydatna w rodzinach z młodszymi dziećmi, jest arteterapia. Często dzieci są w stanie wyrazić się skuteczniej za pomocą obrazów niż za pomocą słów ze względu na ich ograniczone słownictwo lub bardziej zaawansowane umiejętności wizualne i percepcyjne. Dzieci mogą również używać swojej wyobraźni do wyrażania swoich pragnień i emocji poprzez sztukę. Drobne szczegóły, takie jak kolor, rysy twarzy i tło, mogą dostarczyć wielu informacji o wewnętrznych emocjach dziecka. Sztuka może być jednym z mniej popularnych zajęć terapii rodzinnej dla dorosłych, ale powinna być traktowana jako sposób na włączenie wszystkich członków rodziny w proces komunikacji.