Jakie są różne modele terapii rodzinnej?

Terapia rodzinna jest formą terapii, która może zajmować się relacjami małżeńskimi i dynamiką rodziny między rodzicami a nastolatkami, a także relacjami między dziadkami lub innymi krewnymi. Istnieje wiele różnych modeli terapii rodzinnej, od poradnictwa małżeńskiego po terapię rodziców i dzieci, które w większości dotyczą promowania komunikacji i otwartości emocji między członkami rodziny. Terapia zaburzeń odżywiania, terapia interwencyjna i modyfikacje behawioralne to popularne formy modeli terapii rodzinnej praktykowane przez wielu terapeutów. Psychologowie uważają, że omawianie emocji w bezpiecznym i kontrolowanym otoczeniu może sprzyjać lepszemu zrozumieniu i zapewnić każdemu członkowi rodziny uwolnienie emocjonalne.

Większość modeli terapii rodzinnej opiera się na komunikowaniu uczuć, myśli i pomysłów, aby zapewnić zdrowsze poczucie siebie i emocjonalnego uwolnienia. Psychologowie często uważają, że terapia angażująca najbliższą rodzinę lub rodzinę mieszkającą razem pomaga promować szczęśliwsze i zdrowsze gospodarstwo domowe. W sytuacjach terapeutycznych dotyczących nastolatków, którzy mają problemy z nadużywaniem substancji lub zaburzenia odżywiania, przekazywanie uczuć pomaga rodzicom i innym członkom rodziny zrozumieć napięcie emocjonalne związane z tymi problemami. Może to zapewnić lepsze strategie dla członków rodziny, aby zaangażować się w problem i pomóc w zapobieganiu wybuchom emocji.

Małżonkowie często uczestniczą w poradnictwie małżeńskim, jednej z najpopularniejszych form terapii rodzinnych, aby pomóc odkryć lub zapobiec występowaniu problemów w związku. Często kwestie te otaczają problem prawidłowej komunikacji na wszystkich poziomach, czy to o pieniądze, przyszłość czy emocje. Najczęściej terapeuta pracuje z parami, aby znaleźć inny sposób komunikowania emocji dotyczących różnych kwestii, pomagając promować zdrowszy związek. Ponieważ związek może wpływać na emocje dziecka zaangażowanego w małżeństwo, radzenie sobie z presją w związku wokół dziecka jest również zaangażowane w terapię.

Wiele modeli terapii rodzinnej obejmuje dzieci i młodzież podczas sesji terapeutycznych z rodzicami, aby pomóc rozwinąć zdrowsze poczucie komunikacji. Terapeuci znajdują sposoby na zaangażowanie każdego członka rodziny w sesję terapeutyczną poprzez zadawanie pytań o odczucia każdego członka dotyczące dynamiki rodziny. Często rodziny opracowują zdrowe strategie i plany promowania zdrowia psychicznego i emocjonalnego, które dotyczą wszystkich. Wspólne gry, rozmowy lub wspólne spędzanie wolnego czasu to typowe przykłady strategii i planów opracowanych podczas terapii rodzinnej.