Jakie są różne części noty prawnej?

Notatka prawna lub notatka prawna jest często wykorzystywana przez studentów prawa, asystentów prawnych lub adwokatów do przedstawienia problemu i omówienia wniosków, do których doszedł w tej sprawie. Jurysdykcje mogą różnić się w zależności od tego, co ma znaleźć się w notatce prawnej, a także kolejności lub formatu notatki. W większości przypadków jednak notatka prawna będzie zawierała dane identyfikujące nadawcę i odbiorcę, przedstawiony problem prawny oraz stwierdzenie stanu faktycznego, a także omówienie obowiązującego prawa i zakończenie.

Podobnie jak w przypadku wszystkich notatek, nota prawna musi zawierać podstawowe informacje w górnej części notatki. Imię i nazwisko odbiorcy, nazwisko autora i data notatki są zwykle umieszczane na górze notatki. Dodatkowo na górze znajdzie się krótki tytuł lub wskazanie, do czego służy notatka.

Kolejna część noty prawnej jest zwykle poświęcona wyjaśnieniu przedstawionego zagadnienia prawnego. Jest to często podawane w formie pytania. Na przykład w sprawie karnej kwestią prawną może być „czy przeszukanie domu oskarżonego było nielegalne”. W sprawie cywilnej kwestią prawną może być „czy ma zastosowanie odpowiedzialność właściciela sklepu”.

Co do zasady, kolejnym fragmentem noty prawnej będzie przedstawienie faktów istotnych dla zagadnienia prawnego. W tej części nie dyskutuje się ani nie argumentuje, jak należy interpretować fakty. W tej części zawarte są jedynie obiektywne informacje, takie jak data i godzina uzyskania nakazu przeszukania lub tytuł prawny do nieruchomości.

Omówienie obowiązującego prawa w notatce prawnej jest zwykle najdłuższą sekcją. W tej części autor zazwyczaj informuje czytelnika, jaki jest aktualny stan prawa, ponieważ jego zdaniem dotyczy przedstawionego zagadnienia prawnego. Orzecznictwo zostanie przytoczone i omówione w odniesieniu do stanu faktycznego w niniejszej sprawie. W tej części autor może próbować przekonać odbiorcę lub po prostu trzymać się dyskusji na temat obowiązującego prawa w zależności od tego, kim jest odbiorca i dokładnego celu notatki.

Na zakończenie autor podsumowuje wszystko, co do tej pory napisał. Po krótkim powtórzeniu kwestii prawnej następuje zazwyczaj jedno- lub dwuzdaniowe wyjaśnienie obowiązującego prawa w tym zakresie. Autor powinien następnie zakończyć odpowiedzią na zadane pytanie pierwotne lub przedstawione pytanie prawne.