Jakie są różne rodzaje możliwości kariery medycznej?

Możliwości kariery medycznej są liczne i obejmują stanowiska zapewniające bezpośrednią opiekę nad pacjentem po osoby pełniące kluczowe role za kulisami. Stanowiska obsadzone przez lekarzy, chirurgów i optyków stanowią wiele zawodów medycznych. Dostępne są różne kariery pielęgniarskie, a także stanowiska dentystyczne i stanowiska radiologiczne. Od prowadzenia dokumentacji i badań medycznych po terapię rehabilitacyjną, możliwości kariery medycznej są liczne i zróżnicowane.

Istnieje wiele możliwości kariery medycznej w dziedzinie pielęgniarstwa, a pielęgniarki pracują w takich dziedzinach, jak uzależnienia, kryminalistyka i geriatria. Pracują również w izbach przyjęć, obszarach urazowych i chirurgicznych. Oprócz stanowisk w szpitalach i gabinetach lekarskich pielęgniarki oferują również opiekę domową oraz pielęgniarstwo transportowe dla pacjentów. Inne możliwości kariery medycznej dla pielęgniarek obejmują pielęgniarstwo holistyczne, leczenie cukrzycy i pielęgniarstwo szkolne. Możliwości nauczania i instruktażu są również dostępne w dziedzinie pielęgniarstwa, w tym możliwości w szpitalach, szkołach wyższych i publicznej służbie zdrowia.

Zadania medyczne w farmacji obejmują monitorowanie terapii lekami, onkologię i nadzór nad antybiotykami. Poradnictwo i edukacja pacjentów, wraz z monitorowaniem astmy, to inne stanowiska pracy związane z farmacją. Dodatkowe stanowiska koncentrują się na pediatrii, geriatrii i intensywnej opiece noworodkowej.

Przeprowadzanie testów, interpretacja i przekazywanie ich wyników to ważny aspekt medycyny, a wiele możliwości kariery medycznej w laboratoriach publicznych i prywatnych jest dostępnych na całym świecie. Specjalności laboratoriów medycznych obejmują endokrynologię, immunologię i toksykologię. Oferty pracy są również dostępne w usługach transfuzji, serologii i analizie moczu.

Kilka możliwości kariery medycznej koncentruje się na krwi, w tym osoby pracujące w chemii krwi, krzepnięciu i bankach krwi. Usługi pobierania krwi od dawców krwi wymagają kilku specjalistów medycznych, od personelu odpowiedzialnego za planowanie i techników, którzy faktycznie pobierają krew, po techników laboratoryjnych, którzy ją typują i przetwarzają.

Radiologia i obrazowanie oferują również możliwości kariery medycznej, w tym radiografii ogólnej, mammografii i angiografii. Inne stanowiska obejmują medycynę nuklearną, ultradźwięki i radioterapię. Możliwości kariery w branży gastronomicznej i żywieniowej obejmują szefów kuchni i dietetyków. Kariery medyczne są również dostępne w audycie i kodowaniu medycznym.

Usługi rehabilitacyjne odgrywają ważną rolę w opiece nad pacjentem, a możliwości kariery medycznej w tej dziedzinie obejmują terapię ręki, medycynę sportową i ortopedię. Rehabilitacja jest również dostępna w patologii mowy, neurochirurgii i pielęgnacji kręgosłupa. Niektóre stanowiska rehabilitacyjne koncentrują się na określonych populacjach, takich jak zdrowie kobiet, opieka pediatryczna i noworodkowa. Dziedzina zdrowia psychicznego oferuje kilka możliwości kariery medycznej, w tym medycynę uzależnień, leczenie bólu przewlekłego i usługi hospicyjne. Inne stanowiska obejmują opiekę zdrowotną w domu, opiekę paliatywną i psychiatrię.