Jakie są rodzaje federalnych możliwości kariery?

Możliwości kariery federalnej obejmują pracowników administracyjnych i sądowych, a także kustoszy i specjalistów ds. bezpieczeństwa w budynkach federalnych. Bibliotekarze w bibliotekach federalnych, kustosze w muzeach federalnych i urzędnicy organów ścigania, tacy jak Tajna Służba USA i Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA), a także Federalne Biuro Śledcze (FBI) w Ameryce, to wszystkie możliwości kariery federalnej. W większości krajów demokratycznych role prezydenta, wiceprezydenta i członków gabinetu są również uważane za federalne możliwości kariery. Wielu strażników parków, dozorców terenów i przewodników przydzielonych do parków, terenów rekreacyjnych i atrakcji turystycznych będących własnością federalną lub zarządzanych przez władze federalne, jest również zatrudnionych na szczeblu federalnym.

Dla wielu osób poszukujących pracy federalne możliwości kariery oferują potencjalne bezpieczeństwo zatrudnienia, a także najwyższe zarobki i świadczenia. Wielu przechodzących na emeryturę i byłych pracowników wojskowych często znajduje federalne możliwości kariery w wojsku jako pracownicy cywilni. Często te stanowiska pozwalają byłym wojskowym na wykonywanie obowiązków bardzo podobnych do tych, które pełnił na służbie czynnej. Często znani jako cywile Departamentu Obrony (DOD) w USA, pracownicy ci pracują ramię w ramię z członkami wojska podczas instalacji wojskowej. Niektóre z najbardziej wizualnych stanowisk DOD obejmują żandarmerię wojskową, fryzjerów i pracowników pocztowych.

Zagrożenia terrorystyczne dla linii lotniczych na całym świecie stworzyły kilka federalnych możliwości kariery w dziedzinie obrony narodowej i bezpieczeństwa. Jedną z takich możliwości jest amerykańskie biuro Homeland Security, gdzie niektóre z tych stanowisk obejmują podróżowanie incognito w pasażerskich liniach lotniczych. Funkcjonariusz federalny jest powszechnie uzbrojony i przeszkolony w zapobieganiu wszelkim porwaniom lub próbom przejęcia kontroli nad samolotem z udziałem terrorystów. Na całym świecie wiele możliwości zaangażowania się w finansowane i wspierane przez władze federalne agencje antyterrorystyczne zapewnia stanowiska pracy, specjalistyczne szkolenia i ścieżki kariery dla osób zainteresowanych tą dziedziną. Posłańcy federalni, sekretarze i mechanicy pojazdów należących do rządu zapewniają kilka możliwości zatrudnienia osobom poszukującym pracy, które chciałyby pracować dla rządu federalnego.

W wielu krajach wielu pracowników medycznych i pocztowych to pracownicy federalni, a federalne możliwości kariery związane z usługami zazwyczaj oferują świadczenia, pakiety emerytalne i bezpieczeństwo pracy kontrolowanej przez władze federalne. Wiele federalnych możliwości kariery oferuje obowiązkowe podwyżki, premie za staż pracy i inne świadczenia zapewniane przez pracodawcę, które zwykle nie są oferowane w sektorze cywilnym. Niektóre stanowiska pilota, załogi lotniczej i kierowcy to kariery federalne. Na szczeblu federalnym dostępne są również stanowiska kontrolerów ruchu lotniczego, prokuratorów i urzędników prawnych. Kierownicy kampanii politycznych, autorzy przemówień i urzędnicy wyborowi są również zazwyczaj zatrudniani przez rząd federalny.