Jakie są różne rodzaje podejść do terapii rodzinnej?

Podejścia do terapii rodzinnej wprowadzają zmiany, pomagając klientom zrozumieć, dlaczego zachowują się w taki sposób. Podejście strategiczne analizuje, dlaczego ktoś zachowuje się w określony sposób w określonej sytuacji i uczy klienta różnych sposobów działania. Podejście do terapii opartej na rozwiązaniach pomaga klientowi ustalić cele do zmiany, podczas gdy podejście narracyjne ma na celu poprawę własnego wizerunku. Podejścia terapii behawioralnej koncentrują się na wzmacnianiu pozytywnych zachowań w celu rozwiązywania problemów i poprawy umiejętności komunikacyjnych.

Podczas terapii rodzinnej opartej na rozwiązaniach terapeuta często pomaga klientowi zmienić jego postrzeganie tego, jak zachodzi zmiana. Terapeuta może wskazać, w jaki sposób problem był rozwiązywany w przeszłości i zachęcić klienta do rozpoznania, dlaczego próby rozwiązania problemu nie powiodły się. Może poprosić klienta, aby zapamiętał czas, kiedy taktyka zadziałała i przeanalizował, dlaczego była skuteczna. Podejścia do terapii rodzinnej często dzielą problemy na segmenty możliwe do opanowania, aby wprowadzić zmiany.

Podejścia behawioralnej terapii rodzin koncentrują się na wzmacnianiu pożądanych zachowań w celu poprawy komunikacji w rodzinie, zamiast skupiania się na negatywnych czynach. Ta metoda opiera się na teorii, że działania są wyuczonymi reakcjami nabytymi z przeszłych doświadczeń. Terapeuci korzystający z tego rodzaju poradnictwa zachęcają rodziny do skupienia się na teraźniejszości i nie rozpamiętywania przeszłości. Rodziny mogą nauczyć się sposobów wykorzystania pozytywnego wzmocnienia w celu rozwiązania konfliktu.

Narracyjna terapia rodzinna ma na celu zmianę negatywnego myślenia klienta, które może spowodować, że będzie on internalizował problemy. Zmieniając obraz siebie klienta i sposób, w jaki postrzega on życie, negatywność może się zmniejszyć. Terapeuta często używa przykładów mocnych stron i pozytywnych cech klienta, aby pomóc mu rozpoznać, jakie myśli mogą przynieść jednostce korzyści.

Terapia rodzinna jest powszechnie poszukiwana w celu rozwiązania problemów rodzicielskich, zwłaszcza w rodzinach mieszanych lub gospodarstwach domowych z jednym rodzicem. Może się również przydać w czasach zmian, takich jak śmierć w rodzinie czy rozwód. Podejścia do terapii rodzinnej mają na celu naprawę relacji i rozwiązywanie spornych problemów, które powodują stres.

Niektórzy terapeuci specjalizują się w poradnictwie małżeńskim lub umiejętnościach rodzicielskich. Mogą nauczyć parę lepszych sposobów komunikowania się, aby poprawić swój związek i nauczyć się zdrowych sposobów na odmowę. Jeśli rodzina ma problemy z nastolatkami, można poszukać terapeuty, który zapewni wgląd w problemy nastolatków lub specjalizuje się w rywalizacji z rodzeństwem.