Jakie są różne zastosowania personifikacji?

Personifikacja jest narzędziem literackim, w którym ludzkie cechy i cechy są przypisywane zwierzęciu, przedmiotowi, idei lub koncepcji. Pisarze znajdują wiele zastosowań personifikacji podczas pisania prozy i wierszy, a większość ludzi używa personifikacji w codziennej mowie, nie zdając sobie z tego sprawy. Jednym ze sposobów wykorzystania personifikacji jest użycie czegoś namacalnego do przedstawienia czegoś niematerialnego, na przykład użycie burzy do przedstawienia gniewu lub sytuacji chaotycznej. Ludzkie cechy i emocje można również nadać rzeczom niematerialnym, aby ułatwić ich zrozumienie lub zrozumienie. Gorączkę, która nie ustępuje, można opisać jako upartą lub upartą, podczas gdy sprawiedliwość jest często określana jako ślepa.

W personifikacji jakiś ludzki atrybut lub emocja jest nadawany nie-ludzkiemu stworzeniu, nieożywionemu przedmiotowi lub niematerialnej koncepcji lub idei. Personifikacja stosowana jest w wielu rodzajach literatury, zwłaszcza w poezji. Pisarz prozy, zarówno beletrystyki, jak i literatury faktu, może również użyć personifikacji, aby lepiej opisać swoje myśli, idee i opinie czytelnikowi. Nadawanie ludzkich cech istotom innym niż człowiek lub obiektom nieożywionym jest jednym z zastosowań personifikacji, które może pomóc czytelnikowi łatwiej wyobrazić sobie koncepcję w jego umyśle. Personifikacja koncepcji lub pomysłu może pomóc czytelnikowi lepiej je zrozumieć.

Jednym z podstawowych zastosowań personifikacji jest metafora, w której coś namacalnego służy do reprezentowania czegoś niematerialnego. Uosabiając to, co niematerialne, nabiera swego rodzaju życia w umyśle czytelnika lub słuchacza. Osoba może opisać złe doświadczenie jako koszmar lub przejażdżkę kolejką górską. Burzę można opisać jako wściekłe dziecko, które wpada w złość, krzyczy i krzyczy, i rzuca przedmiotami. Śmierć jest często uosabiana jako ponury żniwiarz, przerażająca postać w szacie niosąca kosę, której zadaniem jest zabieranie dusz zmarłych w zaświaty.

Innym zastosowaniem personifikacji jest opisywanie niematerialnych idei. Sprawiedliwość jest czasami opisywana jako ślepa, co oznacza, że ​​patrzy poza kwestie takie jak rasa, bogactwo i status społeczny i „widzi” tylko prawdę w danej sytuacji. Rwąca rzeka może być opisana jako niecierpliwa, ponieważ wydaje się pędzić tam, gdzie chce. Wiele wierszy, piosenek i opowiadań opisuje miłość jako głupią, ponieważ logika i zdrowy rozsądek nie wydają się odgrywać żadnej roli w tym, w kim dana osoba się zakocha.