Jakie są strategie terapeutyczne?

Strategie terapeutyczne to plany, które określają najlepsze opcje leczenia dla stanu pacjenta i jego specyficznych potrzeb. Są wspólnym wysiłkiem całego zespołu pacjenta, w tym lekarzy, chirurgów, terapeutów i opiekunów pacjenta. Każdy plan powinien być unikalny dla pacjenta, ponieważ każdy pacjent ma inne potrzeby i w inny sposób reaguje na leczenie. Strategie uwzględniają również sytuację finansową pacjenta lub plan ubezpieczenia, aby zapewnić pacjentowi dostęp do zalecanych terapii.

Wiele różnych schorzeń, od depresji po raka, może skorzystać ze strategii terapeutycznych. Nawet stany krótkoterminowe, takie jak ostre choroby układu oddechowego lub zabiegi chirurgiczne, powinny obejmować pewien rodzaj zmodyfikowanego ogólnego planu terapeutycznego, aby pomóc pacjentowi powrócić do optymalnego zdrowia fizycznego. Chociaż strategie są opracowywane przez zaangażowany personel medyczny, ważne jest, aby uwzględnić również pacjenta i opiekunów, ponieważ będą oni odpowiedzialni za ich realizację.

Lekarze pierwszego kontaktu pacjentów zazwyczaj nadzorują strategie terapeutyczne, ponieważ najlepiej znają szczegóły dotyczące schorzenia. Przedstawiają podstawy planu, w tym diagnozy, leki i inne przepisane leczenie. Lekarze są odpowiedzialni za wprowadzenie istotnych korekt w planach, w tym wdrożenie nowych metod leczenia w razie potrzeby.

Chociaż lekarze są odpowiedzialni za główne decyzje dotyczące strategii terapeutycznych, pielęgniarki odgrywają znaczącą rolę w zapewnieniu, że strategie działają i wdrażają sposoby, aby pomóc pacjentowi dostosować się. Szczegółowy plan opieki pielęgniarskiej, który obejmuje cele i interwencje, powinien być częścią planu terapeutycznego. Pielęgniarki często spędzają najwięcej czasu z pacjentami i mogą łatwiej monitorować skuteczność każdego rodzaju terapii. Są również bardziej świadomi tego, czy pacjenci stosują przepisane leki lub poradę medyczną.

Inne rodzaje terapeutów również współpracują z zespołem medycznym w celu ustalenia najlepszych strategii terapeutycznych. Na przykład, jeśli pacjent cierpi na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) i wymaga usług terapeuty oddechowego, ten terapeuta wniesie cenny wkład do ogólnego planu. Terapeuci zdrowia psychicznego są często zaangażowani w przypadki depresji, lęków lub innych zaburzeń psychicznych, podczas gdy fizjoterapeuci włączają się w plany wymagające rehabilitacji fizycznej.

Podczas gdy personel medyczny stanowi podstawę strategii terapeutycznych, plany nie mogą być skutecznie wdrażane bez wkładu pacjentów i osób odpowiedzialnych za ich opiekę. Plany terapeutyczne są bezużyteczne, jeśli pacjent nie jest w stanie lub nie chce postępować zgodnie z przedstawionymi terapiami. Plany przeznaczone dla dzieci w szkole powinny również obejmować nauczycieli dziecka i administratorów szkoły. Pracując razem ze wszystkimi zaangażowanymi w życie pacjenta, cały zespół ma największą szansę na opracowanie strategii, która jest najbardziej korzystna dla pacjenta.