Jakie są zalety nauki języka angielskiego?

Jedną z głównych korzyści płynących z nauki języka angielskiego jest to, że jest on często uważany za język globalnego biznesu. Międzynarodowa społeczność biznesowa często używa go do komunikacji, nawet wśród osób, które nie mówią tym samym językiem ojczystym. Mówienie i rozumienie języka angielskiego może pozwolić osobie łatwiej komunikować się z innymi i znaleźć więcej możliwości pracy nie tylko w swoim kraju, ale także na całym świecie. Istnieje również wiele profesjonalnych publikacji informacyjnych drukowanych w języku angielskim, co oznacza, że ​​jest to często niezbędny język dla każdego, kto pracuje w nauce lub badaniach.

Możliwości zawodowe

Dla wielu osób korzyści płynące z nauki języka angielskiego obejmują poszerzenie możliwości zatrudnienia, ponieważ jest on tak powszechnie używany w biznesie. Osoby posługujące się dwoma lub więcej językami są często idealnymi kandydatami do pracy w podróży, biznesie międzynarodowym lub tłumaczeniu. Wiele agencji rządowych i pracodawców oferujących pracę dla ogółu społeczeństwa, na przykład na stanowiska w organach ścigania lub służbie zdrowia, często poszukuje kandydatów wielojęzycznych.

Sieci społecznościowe i relacje

Wiele osób postrzega umiejętność komunikowania się i rozmawiania z innymi jako jedną z głównych korzyści płynących z nauki języka angielskiego. Nawet poza środowiskiem zawodowym ludzie często lubią rozmawiać z osobami z całego świata. Wiele osób czerpie ogromne korzyści społeczne i kulturowe z posiadania przyjaciół z innych krajów, a Internet sprawia, że ​​taka komunikacja jest szybka i łatwa. Znajomość języka angielskiego może poszerzyć zakres ludzi, z którymi możesz rozmawiać, czy to przez e-mail, czy na forum dyskusyjnym online. Ogromna liczba stron internetowych jest dostępna głównie w języku angielskim i każdy, kto nie rozumie tego języka, może mieć trudności z korzystaniem z nich.

Dla każdego, kto jest zainteresowany podróżą do krajów, w których angielski jest językiem podstawowym lub powszechnym, jego zrozumienie i mówienie jest często niezbędne. W Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie podróżowanie i zakupy są często ułatwione dzięki znajomości języka, ponieważ wiele osób może nie mówić w żadnym innym języku. Jedną z najważniejszych korzyści płynących z nauki języka angielskiego jest możliwość odkrywania tych regionów i łatwiejszego komunikowania się z mieszkańcami w celu poznania miejsc i wydarzeń, które w innym przypadku mogłyby pozostać nieznane. Wiele osób w krajach europejskich uczy się angielskiego w szkole, więc znajomość tego języka może być również przydatna podczas podróży w miejsca, w których nie jest to język ojczysty.

Nauka języka może być również świetnym sposobem na poznawanie ludzi, nawet jeśli nigdy nie planujesz wychodzić z domu. Zajęcia w lokalnym centrum społeczności lub na uczelni mogą zapoznać Cię z szeroką gamą osób, które również interesują się językiem angielskim, i dać możliwość interakcji z nimi w kontrolowanym otoczeniu. Kursy językowe często zachęcają uczniów do prowadzenia ze sobą rozmów w języku, którego się uczą, a to może być świetnym sposobem na przełamanie lodów z nowymi ludźmi.

imigracja
Imigranci do krajów anglojęzycznych, którzy nie mówią w tym języku, często znajdują się w bardzo niekorzystnej sytuacji ekonomicznej. Znacznie trudniej jest znaleźć i utrzymać pracę, znaleźć miejsce do życia, a nawet wykonywać codzienne czynności, takie jak zakupy spożywcze, jeśli nie rozumiesz języka. Nauka języka angielskiego nie tylko przynosi korzyści samym imigrantom, ale także pomaga rodzinom, pozwalając rodzicom na pełniejsze zaangażowanie w życie i edukację ich dzieci. Ponadto te dzieci nie muszą tłumaczyć dla swoich rodziców, co pozwala im być dziećmi, a nie tłumaczami.
Rozrywka i zrozumienie kulturowe
Ogromna ilość popularnej rozrywki pochodzi z Hollywood i prawie cała jest produkowana w języku angielskim. Amerykańskie filmy i programy telewizyjne są rozpowszechniane na całym świecie i często mają napisy dla osób, które nie znają języka. Znajomość języka angielskiego może pozwolić ci lepiej zrozumieć subtelności dialogów, których często brakuje w napisach. Przetłumaczenie pojęć i terminów, które nie pasują jeden do jednego między językami, może być wyzwaniem, a niuanse znaczeniowe mogą zostać utracone.

Język jest z natury konstruktem kulturowym. To, jak ludzie mówią, jakie słowa dobierają i poruszane tematy są głęboko związane z kulturą danego miejsca. Ucząc się angielskiego lub jakiegokolwiek innego języka, wprowadzasz się w sposób myślenia native speakera i poznajesz wiele pojęć, które uważa za ważne. Zdobycie lepszego zrozumienia innych kultur może pomóc ci wzbogacić własne rozumienie świata i tego, jak widzą go inni.
Badania naukowe i pracownicy naukowi
Wiele z najwybitniejszych i najbardziej znanych publikacji na całym świecie jest pisanych i drukowanych w języku angielskim. Uczeni zainteresowani prowadzeniem badań na poziomie akademickim lub pracą nad nowymi osiągnięciami naukowymi powinni rozważyć korzyści płynące z nauki języka angielskiego, aby czytać te czasopisma i publikować własne prace. Publikacja w recenzowanych czasopismach jest często wymagana dla kogoś, kto chce pozostać w środowisku akademickim, a umiejętność czytania i pisania w języku angielskim może być niezbędna do utrzymania takiej pozycji. Nawet nauka o bieżących wydarzeniach często wymaga zrozumienia języka, ponieważ używa go tak wiele światowych publikacji i serwisów informacyjnych.

Edukacja
Ponieważ angielski jest językiem ojczystym w wielu krajach, w wielu innych krajach jest on obowiązkowy w szkołach. Szacuje się, że ponad miliard ludzi na świecie posługuje się językiem angielskim na co najmniej podstawowym poziomie. Dla wielu osób korzyści płynące z nauki języka angielskiego wiążą się z nowymi możliwościami, które stają się dostępne dla kogoś, kto go rozumie. Każdy zainteresowany na przykład studiowaniem na uniwersytecie w USA musi go znać lub zdać test udowadniający biegłość.
Różne formy języka angielskiego
Osoby, które zdecydują się na naukę angielskiego, być może będą musiały zastanowić się, jaki rodzaj angielskiego jest dla nich najlepszy. Dwie najpopularniejsze formy to angielski brytyjski i amerykański, które pod pewnymi względami mogą się znacznie różnić. Podstawowy język jest taki sam, a ludzie, którzy uczą się jednego, prawdopodobnie nadal będą łatwo zrozumiani przez kogoś, kto mówi drugim, ale zdarzają się przypadki, w których słowa są wyrażeniami nie oznaczają tego samego.
Wiele decyzji o tym, jakiego rodzaju angielskiego się uczyć, będzie zależeć od tego, gdzie uczeń się go uczy i jakie są jego ostateczne cele. Aby ogólnie zrozumieć język, pomocny będzie każdy rodzaj zajęć. Wiele osób nie ma do wyboru szerokiej gamy opcji, a lokalna uczelnia może na przykład uczyć tylko brytyjskiego angielskiego. Ktoś, kto mieszka w Europie, jest bardziej skłonny nauczyć się tej formy tylko dlatego, że jest bliżej Wielkiej Brytanii.
Osoby, które uczą się angielskiego do pracy, mogą jednak chcieć poszukać zajęć, które są specjalnie dostosowane do języka biznesowego lub formy używanej w kraju, z którym będą prowadzić interesy. Na przykład osoba, która będzie regularnie współpracować z amerykańską firmą, może lepiej zrozumieć niuanse swoich współpracowników, jeśli zna terminologię i idiomy tego kraju. Zajęcia specjalistyczne również zazwyczaj bardziej skupiają się na języku używanym w biznesie niż na luźnej rozmowie, co może być ważne, jeśli jest to główny cel ucznia.