Kim jest adwokat?

Adwokat to ktoś, kto wypowiada się w czyimś imieniu. Termin ten jest często używany w zawodach prawniczych, aby opisać osobę, która odbyła pewne szkolenie prawnicze, które pozwala mu reprezentować inną osobę w środowisku prawnym, takim jak sale sądowe i rozprawy. Ludzie mogą również występować nieformalnie, na przykład wtedy, gdy ktoś pisze list do redaktora gazety, aby wypowiedzieć się na temat problemu społeczności.

Termin ten pochodzi od łacińskiego advocare, „wezwać po radę”. W miarę jak społeczności ludzkie stawały się coraz bardziej złożone, w odpowiedzi powstała dziedzina prawa, tworząc zespół profesjonalistów, którzy specjalizowali się w kwestiach prawnych i mogli świadczyć pomoc osobom zmagającym się z kwestiami prawnymi. Adwokaci stanowią część tego zawodu, służąc radą lub radą osobom nieznającym systemu prawnego, a także wypowiadając się w imieniu osób, które nie są w stanie zrobić tego samodzielnie.

Klasycznym przykładem adwokata są adwokaci wykorzystywani w usługach na rzecz dziecka i rodziny w wielu regionach świata. Osoby te spotykają się z dziećmi i rodzinami, aby zbierać informacje i informować dzieci i rodziny o ich prawach i obowiązkach, a także składają sprawozdania sędziom i członkom personelu. Na przykład dziecko, które może być wykorzystywane, może spotkać się z obrońcą, który ustali, czy jest maltretowane i jaki może być najlepszy sposób postępowania.

Ludzie pracują również jako obrońcy osób negocjujących system opieki zdrowotnej, ofiar przestępstw, rozwodzących się par i wielu innych osób. W niektórych przypadkach adwokaci są po prostu pełnymi pasji wolontariuszami, podczas gdy w innych mogą odbyć specjalne szkolenie i są opłacani przez swoich klientów lub organizacje. Praca z adwokatem może być bardzo pomocna dla kogoś, kto próbuje poradzić sobie z doświadczeniem, którego nie zna, a adwokat może być w stanie zapewnić sobie więcej praw i innych form pomocy niż ktoś byłby w stanie uzyskać sam.

Ktoś, kto jest zainteresowany pracą w zawodzie adwokata, powinien zastanowić się, jaki rodzaj rzecznictwa chce wykonywać i uzyskać od niego odpowiednie szkolenie. Na przykład rzecznicy rodzin mogą być absolwentami kierunków psychologicznych lub uczestniczyć w kursach i warsztatach certyfikacyjnych, podczas gdy rzecznik pracujący dla organizacji ekologicznej w celu obrony środowiska i w miarę możliwości wypowiadać się w jego obronie jest po prostu entuzjastycznie nastawiony do środowiska, czasami z poparciem wykształcenia uniwersyteckiego.