Kim jest prawnik ds. opieki nad dzieckiem?

Prawnik zajmujący się sprawami opieki nad dziećmi jest prawnikiem rodzinnym, który specjalizuje się w pomaganiu swoim klientom w negocjowaniu spraw dotyczących ich dzieci. Często prawnicy zajmujący się opieką nad dziećmi są wzywani do tworzenia i negocjowania umów między rozwiedzionymi, rozwiedzionymi lub w separacji rodzicami, pomagając im zdecydować, gdzie będą mieszkać ich dzieci i jak będą traktowane wizyty. Są jednak również wezwani do zajmowania się sprawami między rodzicami, którzy nigdy nie byli małżeństwem.

Opieka nad dzieckiem to termin używany do opisania opieki i opieki nad dzieckiem. Bez względu na ustalenia dotyczące opieki nad dzieckiem w trakcie małżeństwa lub innego związku, spory o opiekę często pojawiają się, gdy rodzice decydują się na rozstanie. Czasami mogą sami dojść do porozumienia, określając, kiedy i gdzie ich dzieci będą spędzać czas z każdym z rodziców, ale w wielu przypadkach potrzebny jest prawnik ds. opieki nad dziećmi, który pomoże dopracować szczegóły.

Prawnik ds. opieki nad dzieckiem reprezentuje swojego klienta przy podejmowaniu decyzji, kto będzie sprawował fizyczną opiekę nad dzieckiem; oznacza to, z kim dziecko będzie żyć. Istnieją różne rodzaje ustaleń dotyczących fizycznej opieki, w tym wyłączna, w której jeden rodzic sprawuje fizyczną opiekę, oraz dzielona, ​​w której każdy rodzic ma fizyczną opiekę przez część czasu. Wspólna opieka fizyczna może wynosić 50/50 lub prawie każdy inny rodzaj współdzielenia. Opieka prawna obejmuje prawo rodzica do podejmowania decyzji dotyczących dziecka, takich jak dotyczące jego wychowania, opieki medycznej i edukacji.

Prawnik ds. opieki nad dzieckiem może również pomóc rodzicom w negocjowaniu odwiedzin. Na przykład dziecko może mieszkać z jednym rodzicem przez większość czasu i odwiedzać drugiego rodzica co drugi weekend. Jest to jeden z typowych sposobów wizytacji. Jednak rodzice nie muszą trzymać się tego typu ustaleń. Z pomocą prawników zajmujących się sprawami opieki nad dziećmi mogą stworzyć umowę o odwiedzinach, która odpowiada ich wyjątkowym potrzebom oraz potrzebom ich dzieci.

Zbyt często rodzice nie są w stanie wypracować porozumienia satysfakcjonującego obie strony, nawet przy pomocy prawników zajmujących się sprawami opieki nad dziećmi. Kiedy tak się stanie, mogą zwrócić się do mediatorów o pomoc w zawarciu porozumienia lub mogą zdecydować się na wniesienie sprawy do sądu i pozostawienie decyzji sędziemu. W takim przypadku prawnik ds. opieki nad dzieckiem pomaga swojemu klientowi zbudować sprawę, która pokazuje, dlaczego plan jego klienta dotyczący opieki nad dzieckiem i odwiedzin jest najlepszy dla zaangażowanych dzieci. Kiedy nadejdzie czas, prawnik zajmujący się sprawami opieki nad dzieckiem prowadzi sprawę swojego klienta w sądzie i próbuje przekonać sędziego, aby wydał wyrok na korzyść jego klienta.

Prawnik zajmujący się opieką nad dzieckiem może również pomóc swojemu klientowi w negocjowaniu umowy lub wygraniu sprawy dotyczącej alimentów. Alimenty to pieniądze płacone przez jednego rodzica drugiemu rodzicowi w celu pokrycia kosztów związanych z wychowaniem i opieką nad dzieckiem. Na przykład alimenty mogą być przeznaczone na jedzenie, odzież i schronienie dla zaangażowanych dzieci.