Kim jest użytkownik anonimowy?

W informatyce anonimowy użytkownik to osoba, która ma dostęp do pewnych zasobów znajdujących się w sieci lub na stronie internetowej, ale nie ma pełnych korzyści związanych z kimś, kto jest uważany za zarejestrowanego lub autoryzowanego użytkownika. Zakres czynności, w które może się zaangażować anonimowy użytkownik, będzie się różnić w zależności od projektu sieci lub strony internetowej, ale często będzie obejmował możliwość odczytania wybranych danych lub wykorzystania jakiegoś programu do ograniczonej liczby zadań.

Istnieje kilka cech, które odróżniają anonimowego użytkownika od zarejestrowanego użytkownika. Chodzi o tworzenie poświadczeń logowania do sieci lub witryny. Anonimowa osoba lub grupa nie musi tworzyć żadnych informacji logowania ani przechowywać żadnych informacji w bazie danych użytkowników, aby mieć dostęp do wybranej liczby programów lub danych. Kluczem jest tutaj to, że użytkownik nie ma pełnego dostępu do narzędzi udostępnianych zarejestrowanym użytkownikom i może wykonywać tylko niewielką liczbę czynności, które są łatwo dostępne dla każdej osoby lub grupy, która chce się zarejestrować.

Jednym z najłatwiejszych sposobów zrozumienia pojęcia anonimowego użytkownika jest rozważenie forum internetowego lub tablicy dyskusyjnej. Przy wielu tego typu tablicach nie jest konieczna rejestracja na forum, aby czytać wiadomości publikowane przez członków grupy. W niektórych przypadkach forum może być podzielone na kategorie, z których niektóre są przeznaczone do publicznego przeglądania, a inne tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Nie jest niczym niezwykłym, że wiele forów i forów dyskusyjnych zastrzega sobie prawo do tworzenia nowych wątków lub odpowiadania na istniejące wątki wątkom zarejestrowanym użytkownikom.

Istnieją również usługi czatu, z których może skorzystać anonimowy użytkownik. Za pomocą tej aplikacji użytkownik tworzy nazwę użytkownika, która jest wyświetlana na czacie, ale nie musi podawać żadnych innych informacji, aby wziąć udział. To szczególne podejście do czatów jest mniej popularne niż w przeszłości, ale nadal jest czasami stosowane w sytuacjach, takich jak programy odzyskiwania substancji, w których anonimowość osób zadających pytania i poszukujących informacji jest uważana za najważniejszą. Zazwyczaj zarówno fora dyskusyjne, jak i pokoje rozmów, które działają z opcją anonimowego użytkownika, są mocno moderowane, co umożliwia usuwanie nieodpowiednich postów lub usuwanie nadużyć użytkownika z czatu, gdy jest to konieczne.