Który lek psychiatryczny jest przepisywany najczęściej?

Xanax®, lek przeciwlękowy, jest najczęściej przepisywanym lekiem psychiatrycznym w Stanach Zjednoczonych — każdego roku wypisywanych jest 44 miliony recept na Xanax®. Drugim najczęściej przepisywanym lekiem psychiatrycznym jest Lexapro®, lek przeciwdepresyjny i przeciwlękowy. Co ciekawe, dziewięć z dziesięciu najczęściej przepisywanych leków psychiatrycznych jest przepisywanych głównie na stany lękowe, a nie na depresję.

Więcej faktów na temat lęku i depresji:

Około 40 milionów Amerykanów zdiagnozowano jakąś formę zaburzenia lękowego. Większość osób z lękiem ma więcej niż jedno zaburzenie lękowe.
Szacuje się, że do 2020 roku depresja będzie drugim najczęstszym problemem zdrowotnym na świecie.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że 1 na 4 osoby na świecie odwiedzające świadczeniodawcę cierpi na jakąś formę zaburzeń psychicznych, neurologicznych lub behawioralnych, z których większość jest niezdiagnozowana i nieleczona.