Care este raza de rotație?

Raza de rotație este definită ca distanța dintre o axă și punctul de inerție maximă într-un sistem rotativ. Denumirile alternative includ raza de rotație și raza de rotație. Distanța pătrată medie dintre părțile unui obiect în rotație în raport cu o axă sau un centru gravitațional este un element cheie al calculării razei de rotație.
Raza de rotație are aplicații în inginerie structurală, mecanică și moleculară. Este notat cu litera minusculă k sau r și litera majusculă R. Calculul giradiei este utilizat de inginerii structurali pentru a estima rigiditatea grinzii și potențialul de flambaj. Din punct de vedere structural, o țeavă circulară are o rotație egală în toate direcțiile, făcând cilindrul cea mai suficientă structură a coloanei pentru a rezista la flambaj.

Alternativ, raza de inerție de rotație poate fi descrisă pentru un obiect care se rotește ca distanța de la axă până la punctul cel mai greu de pe corpul obiectului care nu modifică inerția de rotație. Pentru aceste aplicații, formula razei de rotație (R) este reprezentată ca rădăcină pătrată medie a celui de-al doilea moment de inerție (I) împărțit la aria secțiunii transversale (A). Alte formule sunt folosite pentru aplicații mecanice și moleculare.

Pentru aplicații mecanice, masa unui obiect este utilizată pentru a calcula raza de rotație (r) în loc de aria secțiunii transversale (A) așa cum este utilizată în formula anterioară. Formula de inginerie mecanică poate fi calculată folosind momentul de inerție al masei (I) și masa totală (m). Prin urmare, formula razei de rotație a cilindrului este egală cu pătratul mediu al momentului de inerție al masei (I) împărțit la masa totală (m).

Aplicațiile moleculare sunt înrădăcinate în studiul fizicii polimerilor, unde polimerul gyradius reprezintă dimensiunea unei proteine ​​pentru o anumită moleculă. Formula pentru determinarea razei de generare într-o problemă de inginerie moleculară este facilitată prin luarea în considerare a distanței medii dintre doi monomeri. Rezultă că raza de rotație în acest sens este echivalentă cu pătratul mediu al acelei distanțe. Având în vedere natura lanțurilor polimerice, raza de rotație într-o aplicație moleculară este înțeleasă ca fiind o medie a tuturor moleculelor de polimer pentru o anumită probă în timp. Cu alte cuvinte, proteina cu raza de rotație este o rază medie.

Fizicienii polimeri teoretici pot folosi tehnologia de împrăștiere a razelor X și alte tehnici de împrăștiere a luminii pentru a compara modelele cu realitatea. Difuzarea statică a luminii și împrăștierea neutronilor cu unghi mic sunt, de asemenea, utilizate pentru a verifica acuratețea și precizia modelelor teoretice utilizate în fizica polimerilor și ingineria moleculară. Aceste analize sunt folosite pentru a studia proprietățile mecanice ale polimerilor și reacțiile cinetice care pot implica modificări ale structurilor moleculare.