Care sunt diferitele tipuri de subiecte IELTS?

Sistemul internațional de testare a limbii engleze (IELTS) este un test standardizat care evaluează abilitățile de limba engleză. Studenții de licență și absolvenți pot susține testul IELTS atunci când intenționează să studieze la școli care folosesc engleza ca limbă de predare. Lucrătorii care intenționează să migreze țările vorbitoare de limbă engleză ar putea susține testul pentru a oferi potențialilor angajatori o evaluare a competențelor lingvistice legate de muncă. Subiectele IELTS acoperă patru secțiuni: ascultare, vorbire, scriere și citire. Acest test are diferite subiecte pentru citirea și scrierea academică, precum și subiecte de scriere și citire de formare generală.

Subiectele IELTS pentru secțiunea de ascultare pot include conversații despre situații de lucru, cum ar fi despre aranjamentele conferinței sau planificarea unei prezentări. De asemenea, include conversații cu două până la patru persoane care discută subiecte academice, cum ar fi o lucrare de cercetare sau o prelegere la clasă. Subiectele de vorbire IELTS cer participanților la test să răspundă la întrebări în timpul unui interviu cu examinatorul. Subiectele despre care examinatorul îi cere candidatului să vorbească includ educația, hobby-urile, familia și cariera acestuia. Într-o a doua parte, examinatorul selectează un subiect pentru care testamentul pregătește o scurtă prezentare.

Subiectele IELTS din lectura academică provin din reviste, ziare sau literatură generală. Subiectul fragmentului de lectură ar putea fi informații de interes general, cum ar fi evenimente curente sau informații analitice care necesită utilizarea diagramelor și graficelor. Subiectele generale de lectură de instruire includ articole precum cererile de angajare, formarea la locul de muncă, politicile companiei și relațiile publice. Pasajele de lectură provin din manualele angajaților, ziare și cărți.

Subiectele IELTS pentru scrierea de formare generală includ un eseu personal și o scrisoare scrisă care explică sau rezumă o problemă socială, politică sau personală. Subiectele de scriere academică includ și un eseu care susține sau se opune unui anumit argument ales pentru sesiunea de examen. Cealaltă parte a testului de scriere academică cere candidatului să rezume sau să explice un proces sau date conținute în diagrame sau grafice.

Scorul IELTS combină rezultatele celor patru secțiuni de testare. Cel mai mic punctaj este 0, dacă solicitantul nu reușește să facă vreo încercare. Cel mai mare scor de 9 indică faptul că solicitantul are abilități experte în limba engleză în vorbire, citire, scriere și ascultare. Un scor de 6 dă un rating competent. Scorurile sub 6 indică abilități limitate sau moderate care ar putea să nu fie suficiente pentru studiile academice sau pentru mediul de lucru.