Care sunt unele teorii ale evoluției?

Teoria evoluționistă a parcurs un drum lung de când Charles Darwin a publicat Despre originea speciilor în 1859. Înainte de publicarea acesteia, și în competiție directă, Jean-Bapiste Lamarck promulga o variantă incorectă binecunoscută a teoriei evoluționiste: Lamarckismul sau evoluția lamarckiană. Lamarck credea că modificările aduse corpului de-a lungul vieții ar putea fi transmise strămoșilor, atâta timp cât acestea sunt comune ambelor sexe ale speciei.

De exemplu, explicația lui pentru motivul pentru care o girafă are un gât lung este că girafa a avut o istorie de predecesori care au încercat din ce în ce mai mult să ajungă la frunzele înalte ale unui copac și, în consecință, urmașii s-au născut cu gât mai mare. S-a demonstrat că această teorie a evoluției este falsă – diferența genetică dintre părinți și descendenți poate fi explicată în întregime prin genele lor și nu necesită referire la viața de zi cu zi a părinților.

Cea mai importantă teorie a evoluției este cunoscută sub numele de sinteza modernă sau sinteza neo-darwiniană, care este combinația dintre selecția naturală darwiniană cu genetica mendeliană și teoria cromozomală a moștenirii a lui Thomas Morgan. Această teorie continuă să fie predominantă până în zilele noastre, cu câteva diferențe minore.

Mendel, un călugăr german care a trăit cam în aceeași perioadă cu Darwin, dar a cărui operă nu a fost redescoperită până în 1900, a experimentat extensiv plantele și a descoperit conceptele de alele (diferite versiuni ale aceleiași gene), trăsăturile dominante și recesive și că expresia diferitelor trăsături sunt exclusive una pentru alta. Evoluția darwiniană și selecția naturală este doar ideea că viața evoluează pe baza mutațiilor aleatorii și a presiunilor selective asupra indivizilor care încearcă să se reproducă.

În anii 1960, a devenit necesar să se introducă viziunea „genică-centrată” a selecției naturale, nu chiar o teorie independentă, ci mai degrabă o notă de subsol despre sinteza modernă. În această perioadă, unii biologi credeau în mod eronat că indivizii dezvoltă trăsături pentru binele speciei lor sau al grupului.

Pentru a corecta acest lucru, a fost necesar să se propună o viziune centrată pe gene a evoluției, în care organismele, așa cum sunt văzute ca „mașini de supraviețuire” ale genelor, au fost construite doar cu scopul exclusiv de a transmite acele gene. De exemplu, o genă poate opta pentru un organism cu o durată de viață mai scurtă și un ciclu de reproducere mai rapid, dacă pentru asta selectează evoluția. Genelor nu le pasă de bunăstarea cochiliilor lor, a organismului. Aceasta este probabil cea mai sofisticată și recentă iterație din evoluția continuă a teoriei evoluționiste.