Ce este ecologia peisajului?

Ecologia peisajului este studiul variației în cadrul peisajelor, atât la scară mare, cât și la scară mică. Acest domeniu este foarte interdisciplinar, oamenii abordând ecologia peisajului dintr-o serie de perspective, de la arhitectura peisajului până la conservarea energiei. După cum ar implica utilizarea termenului „ecologie”, ecologia peisajului este foarte implicată în studiul mediului, dar include mediile construite pe lângă cele naturale.

În orice peisaj dat, există o mare variație spațială. Unele variații sunt naturale, cauzate de o varietate de procese, de la activitatea geologică la animalele migratoare. O altă variație este creată artificial. Ecologiștii peisagistici sunt interesați în special de peisajele care sunt mixte și de impactul activităților umane asupra mediului.

Ecologiștii peisagistici studiază mediile pur naturale și pur construite și explorează puntea dintre cele două. Sunt interesați de subiecte precum modul în care populațiile native modelează pădurile, modul în care acoperirea copacilor influențează temperatura în orașe, modul în care oamenii răspund la peisajele cultivate, modul în care agricultura are impact asupra mediului și așa mai departe. Ei pot studia un peisaj la fel de mic ca o curte din spate sau la fel de întins ca o regiune geografică mare.

Domeniul ecologiei peisajului este în mod natural implicat în susținerea mediului înconjurător, precum și în susținerea unei planificări minuțioase a comunităților umane și în dezvoltarea unor politici sensibile de utilizare a terenurilor și a metodelor creative de utilizare a peisajului natural fără a-l copleși. Ecologiștii peisajului se uită la imaginea de ansamblu, uneori la propriu atunci când studiază imaginile prin satelit ale peisajului și sunt implicați cu agenții guvernamentale, organizații de conservare, companii private și firme de consultanță, făcând totul, de la recomandarea modului în care un peisaj ar putea fi restaurat după mediu. daune la discutarea modalităților în care clădirile ar putea fi integrate în peisaj.

Oamenii care sunt interesați de cariere în ecologia peisajului pot intra în domeniu într-o varietate de moduri. Ei pot începe într-un program de ecologie, învățând despre principiile ecologiei și ramificându-se în ecologia peisajului. Ei pot studia, de asemenea, horticultura, amenajarea teritoriului, conservarea, politica de utilizare a terenurilor și chiar subiecte precum antropologia, studiind istoria utilizării terenurilor și învățând din greșelile și triumfurile societăților umane anterioare.

Indivizii pot avea, de asemenea, un impact asupra ecologiei peisajului, chiar dacă nu sunt ecologisti ai peisajului. Toți cei care au o grădină se implică direct în peisajul natural și pot lua decizii de planificare care vor schimba aspectul, simțul și scopul peisajului. Împreună, o comunitate de grădinari poate avea un impact substanțial asupra unui peisaj regional și asupra modului în care oamenii interacționează cu acesta.