Ce este inteligența colectivă?

Inteligența colectivă, cunoscută și sub numele de inteligență partajată, este o proprietate emergentă a grupurilor care apare atunci când mulți indivizi, colaborativi sau competitivi, lucrează în același scop. Această formă de „inteligență” nu este neapărat limitată la oameni – alte organisme care trăiesc în grupuri, cum ar fi bacteriile și furnicile, și chiar componentele organismelor, cum ar fi celulele, prezintă proprietăți emergente comparabile cu o inteligență colectivă sau „minte de grup”. Grupurile de dimensiuni suficiente tind să depășească tendința grupurilor mici de a încerca să minimizeze conflictul prin evitarea subiectelor sau activităților controversate, chiar dacă acestea sunt importante. Grupurile mari sunt, de asemenea, mult mai puțin afectate de părtinirile membrilor individuali decât grupurile mici. Cu aceste trăsături minimizate, un grup mai mare care lucrează spre un scop comun tinde să arate capacități intelectuale și de rezolvare a problemelor mult mai mari decât grupurile sau indivizii mai mici.

Există câteva caracteristici importante pe care un grup trebuie să le posede pentru ca proprietatea emergentă a inteligenței colective să se manifeste pe deplin. Membrii grupului trebuie să-și împărtășească în mod deschis gândurile și ideile, astfel încât toți membrii să poată lucra cu aceleași cunoștințe. Aceste idei, odată împărtășite, trebuie să fie supuse criticii și modificării de către alți membri ai grupului, atâta timp cât acea modificare și critică sunt, de asemenea, împărtășite. În plus, ideile trebuie examinate pe baza propriilor merite, nu pe baza reputației persoanei care propune ideea. Inteligența colectivă se manifestă cel mai puternic atunci când un grup mare acționează aproape ca o singură „minte”, cu schimbul gratuit de informații și sinteza corpului de cunoștințe al colectivului.

Inteligența colectivă este un domeniu popular de studiu în multe domenii, cum ar fi neuroștiința, psihologia, afacerile și informatica. Oamenii de știință în domeniul informaticii construiesc adesea modele pentru a determina modul în care diferite proprietăți, cum ar fi inteligența de grup, pot apărea din sisteme complexe. Inteligența colectivă prezintă un interes practic deosebit în afaceri, deoarece luarea deciziilor de grup conduce adesea la inovare, planuri de afaceri, strategii de marketing și alte elemente importante. Cercetătorii lucrează pentru a obține o cunoaștere mai bună a condițiilor în care apare inteligența colectivă, astfel încât afacerile să producă un mediu care promovează gândirea colectivă și inovația.

Progresele moderne în comunicare au avansat rapid capacitatea umanității de inteligență colectivă. Internetul, în special, oferă un forum pentru diseminarea largă, modificarea și discuția multor fațete ale cunoașterii umane. Persoanele din întreaga lume cu medii diferite, domenii de expertiză, procese de gândire și condiționare culturală pot colabora cu toții pe aceleași subiecte, minimizând astfel efectele părtinirii individuale și ale grupurilor mici și promovând apariția unei „minți colective” din interacțiuni complexe ale multor minți individuale.