Ce este modulul în vrac?

Materialele pot fi, în general, comprimate atunci când sunt supuse unor presiuni externe aplicate pe suprafețele lor. Reducerea volumului unui material la o presiune dată variază foarte mult de la material la material. Gazele sunt, în general, cel mai ușor comprimate sub presiune, în timp ce solidele pot fi comprimate relativ puțin și cu mare dificultate. Modulul în vrac este o proprietate a materialului care indică gradul de rezistență a unui material la compresiune. De asemenea, se poate face referire la o serie de alți termeni, cum ar fi modulul de elasticitate în vrac, modulul de compresie și alții.

O modalitate de a gândi este ca reciproca compresibilității. Modulul de volum mare pentru un material indică o rezistență relativ mare la compresie, ceea ce înseamnă că este greu de comprimat. O valoare scăzută indică o rezistență relativ mică la compresie, ceea ce înseamnă că materialul este comprimat relativ ușor. De exemplu, modulul în vrac al oțelului este cu câteva ordine de mărime mai mare decât cel al aerului, care poate fi comprimat relativ ușor cu un compresor de aer.

Valorile modulului în vrac al unui material variază în funcție de factori precum temperatura materialului respectiv sau cantitatea de aer care este amestecată în el. Pe măsură ce un material se încălzește, volumul său se va extinde în general, rezultând astfel o structură fizică mai deschisă, care este mai ușor de comprimat. Aerul prins într-un material afectează, de asemenea, structura fizică a unui material, afectând astfel modulul său de volum.

Unele fluide, cum ar fi apa sau fluidul hidraulic, sunt uneori denumite în mod casual fluide incompresibile. Acest lucru nu este strict exact, dar deoarece compresibilitatea lor este relativ scăzută, modulul în vrac poate fi ignorat în unele calcule de inginerie. În anumite circumstanțe, totuși, cum ar fi în unele situații de presiune ridicată, trebuie luat în considerare pentru a asigura proiectarea și funcționarea corectă a sistemului.

De exemplu, performanța echipamentului hidraulic la presiune foarte mare poate fi degradată dacă modulul de volum al fluidului hidraulic nu este luat în considerare în proiectarea sistemului. Acest lucru se datorează faptului că o parte de energie este cheltuită în comprimarea fluidului hidraulic, mai degrabă decât pentru a merge direct către munca pe care o efectuează echipamentul. Fluidul din sistem trebuie să fie comprimat până la punctul în care să reziste la comprimarea ulterioară înainte ca echipamentul și sarcina să fie acționate. Deturnarea energiei de la sarcina principală poate afecta poziția echipamentului, puterea pe care o are disponibilă pentru funcția prevăzută, timpul de răspuns și așa mai departe.

Modulul vrac este mai rar o caracteristică de interes în ceea ce privește solidele, deoarece acestea sunt de obicei extrem de greu de comprimat, dar este relevant în anumite circumstanțe. Viteza cu care sunetul trece printr-un solid depinde parțial de modulul de volum al materialului. Cantitatea de energie care poate fi stocată într-un solid este, de asemenea, legată de această proprietate, deci este relevantă pentru studiul cutremurelor și undelor seismice.
Ca funcție matematică, această proprietate a materialului este exprimată ca raportul dintre presiunea aplicată și modificarea volumului substanței pe unitatea de volum. Aceasta produce o valoare exprimată în aceleași unități utilizate pentru a exprima presiunea, deoarece unitățile de volum se anulează. În formă grafică, este panta curbei formate prin reprezentarea grafică a presiunilor aplicate unui material în raport cu volumele specifice corespunzătoare ale materialului la acele presiuni.