Ce este o hartă climatică?

O hartă climatică descrie variațiile climatice într-o zonă geografică. Poate acoperi întreaga planetă, un singur continent sau o regiune mai mică. Hărțile climatice pot afișa clima generală conform unui sistem de clasificare bazat pe medii sau un singur factor, cum ar fi temperatura sau precipitațiile. Ele pot prezenta, de asemenea, variații sezoniere, climate viitoare proiectate sau reconstrucții ale climatului trecut.

Diferite sisteme de clasificare a climei pot fi folosite pentru a produce o hartă climatică mondială care definește regiuni climatice distincte, dar cea mai utilizată metodă a fost dezvoltată la începutul anilor 1900 de climatologul germano-rus Wladimir Koppen. Se bazează pe temperatura medie anuală și lunară și precipitații, iar regiunile rezultate se corelează strâns cu zonele de vegetație. Acest sistem a fost modificat frecvent de către Koppen însuși și, mai târziu, de către alții.

Sistemul Koppen împarte climatele în cinci categorii principale, notate cu litere mari de la A la E. „A” reprezintă un climat tropical umed, cu temperaturi ridicate și precipitații mari pe tot parcursul anului; „B” este un climat uscat, cu precipitații reduse pe tot parcursul anului, subdivizat în tipul „S” care este semiarid și tipul „W” care este arid; „C” este un climat umed de latitudini medii; „D” este un climat continental cu precipitații relativ scăzute și variații mari de temperatură sezonieră, iar „E” este un climat polar, cu temperaturi scăzute pe tot parcursul anului. Uneori se adaugă o categorie „H” pentru a desemna un climat de munte, care se aplică regiunilor muntoase înalte, cum ar fi Himalaya.

O a doua literă, minusculă, a fost adăugată pentru a crea subcategorii bazate pe modelul sezonier al precipitațiilor, de exemplu „s” denotă un sezon de vară uscat. Nu toate aceste subcategorii se aplică fiecărui tip principal de climă. O a treia literă mică a fost adăugată pentru a subdiviza în continuare unele categorii climatice în funcție de modelele de temperatură sezonieră, de exemplu „a” indică o vară fierbinte, cu temperaturi medii de peste 72 ° F (22 ° C). Din nou, nu toate acestea se aplică fiecărui tip de climă. În total, acest sistem creează 30 de tipuri de climă care pot fi ilustrate în culori diferite într-o hartă a regiunilor climatice.

Anotimpurile specifice pot fi ilustrate într-o hartă climatică, arătând, de exemplu, variabilitatea temperaturii sau a precipitațiilor de-a lungul anului. Se pot trasa linii de legătură care au aceeași valoare pentru un anumit factor pentru a produce o hartă „contur” care arată zonele înalte și joase pentru acest factor. De exemplu, liniile care leagă puncte de temperatură egală sunt numite izoterme, astfel încât o hartă cu izoterme poate arăta dintr-o privire variațiile de temperatură într-o regiune sau planeta în ansamblu. O serie de hărți pentru diferite perioade ale anului poate ilustra variațiile sezoniere.

Preocuparea cu privire la schimbările climatice a condus la crearea hărților climatice care arată posibilele climate viitoare. Acestea folosesc proiecții bazate pe creșterile globale estimate de temperatură care ar rezulta din diferite niveluri de producție de dioxid de carbon. O astfel de hartă arată efectele unei creșteri generale a temperaturii globale de 39.2 ° F (4 ° C). Se crede că temperaturile ar crește mai mult pe uscat decât peste oceane și că creșterile ar fi mai mari la latitudini mari decât la latitudini joase. Aceste hărți pot ilustra, de asemenea, schimbarea geografiei din cauza creșterii nivelului mării.
Este posibil să se reconstituie climatele trecute folosind fosile și alte dovezi. De exemplu, analiza boabelor de polen din probele de sol antice poate indica tipurile de vegetație prezente atunci când s-a format solul, dând o bună indicație asupra tipului de climă până în urmă cu câteva zeci de mii de ani. Mergând mai departe în trecut, dovezile fosile ale rămășițelor de plante, exemplele de glaciare – care indică un climat rece – sau eroziune eoliană – care indică un climat uscat – pot oferi informații despre climă care se întâlnește cu sute de milioane de ani, permițând hărților climatice din trecut să fie creată.

Au fost produse chiar hărți climatice pentru planeta Marte. Sunt mult mai simple decât hărțile care ilustrează clima Pământului, deoarece nu există oceane și nici precipitații. Cu toate acestea, informațiile despre topografie, albedo, prezența gheții și dovezi ale vitezei și direcției vântului, combinate cu latitudinea, au permis producerea unei hărți climatice detaliate rezonabil a suprafeței marțiane.