Ce face un manager de asistență pentru litigii?

Majoritatea firmelor de avocatură se specializează sau se concentrează pe câteva domenii selectate ale dreptului. În plus, multe firme de avocatură sunt specializate în litigii sau proceduri legale într-o sală de judecată, cum ar fi urmărirea sau apărarea proceselor sau apărarea acuzațiilor penale. Firmele care se ocupă de un volum mare de litigii angajează adesea un manager de asistență pentru litigii. Atribuțiile și responsabilitățile unui manager de asistență pentru litigii pot varia oarecum în funcție de dimensiunea și volumul de cazuri al firmei de avocatură; cu toate acestea, în cele mai multe cazuri, un manager de asistență pentru litigii supraveghează parajuriștii și alt personal de sprijin, precum și coordonează și supraveghează tot suportul tehnologic al echipei de litigii.

O firmă de avocatură specializată în litigii sau care se ocupă în mod regulat de litigii are adesea un sistem extins configurat pentru a gestiona o mulțime de dosare în instanță, cerințe de descoperire și pregătirea probelor necesare pentru a reprezenta în mod competent un client în litigiu. Depunerea unei plângeri sau depunerea unui răspuns la o plângere este de obicei doar începutul lucrărilor necesare pentru a litigi în mod corespunzător un proces. Este posibil să fie nevoie să fie pregătite și depuse numeroase moțiuni, împreună cu cereri de prezentare a documentelor și interogatorii. Martorii vor trebui localizați, intervievați și pregătiți pentru proces. De asemenea, vor trebui create exponate pentru proces.

Printre alte sarcini, un manager de asistență pentru litigii este, în general, responsabil de supravegherea parajuriștilor, secretarilor și a altor personal de sprijin. Parajuriștii sunt persoane care au absolvit pregătirea în sarcini administrative și de secretariat necesare într-o atmosferă juridică. Un asistent juridic poate fi responsabil pentru cercetarea juridică, comunicarea cu clienții sau elaborarea documentelor necesare unui proces. Secretarii îndeplinesc sarcini generale, cum ar fi tastarea scrisorilor care au fost dictate de un avocat sau organizarea dosarelor. Alți membri ai personalului de asistență pot include pe cineva care este responsabil cu depunerea documentelor, un recepționer și un investigator intern.

Fiecare membru al personalului biroului joacă un rol important în litigiul unui caz. Avocații trebuie, în general, să-și concentreze eforturile asupra manevrelor legale necesare pentru a judeca un caz, motiv pentru care este adesea nevoie de un manager de suport pentru litigii. De regulă, managerul de suport pentru litigii îi ține pe toți diferiții membri ai personalului de sprijin organizați și performanți în funcție de nevoile avocaților.

Pe lângă supravegherea oamenilor, un manager de asistență pentru litigii poate fi, de asemenea, responsabil să se asigure că tehnologia utilizată în firma de avocatură funcționează corect. În era digitală, un birou de avocatură depinde de obicei în mare măsură de tehnologie pentru a funcționa fără probleme. Cercetările juridice sunt de obicei efectuate online, conturile și fișierele clienților sunt actualizate și stocate electronic și multe documente sunt chiar depuse la instanță sau transmise electronic avocatului advers. Ca rezultat, managerul de asistență pentru litigii trebuie să se asigure că toată tehnologia de birou funcționează corect.