Τι είναι ένα θερμικό πιστόλι;

Το πιστόλι θερμότητας είναι ένα εργαλείο που εκπέμπει ένα ρεύμα ζεστού αέρα. Είναι παρόμοιο σε εμφάνιση και κατασκευή με ένα πιστολάκι μαλλιών, αλλά ο αέρας που εκπέμπει είναι σε πολύ υψηλότερη θερμοκρασία. Ο αέρας πιέζεται πάνω από το στοιχείο και θερμαίνεται. Συνήθως, ο αέρας που εκπέμπεται μπορεί να φτάσει σε θερμοκρασίες μεταξύ 200° και 1,000° Fahrenheit (93° έως 537.7° Κελσίου).
Ένα θερμικό πιστόλι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες κατασκευαστικές εφαρμογές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ξήρανση, θέρμανση, συγκόλληση και συρρίκνωση. Οι πρακτικές εφαρμογές ενός πιστολιού θερμότητας περιλαμβάνουν το στέγνωμα και την απογύμνωση του χρώματος, το στέγνωμα υγρού ξύλου, τις μαλακτικές κόλλες για την αφαίρεση πλακιδίων και την απόψυξη κατεψυγμένων σωλήνων.

Η πιο κοινή χρήση για ένα πιστόλι θερμότητας είναι η αφαίρεση του χρώματος. Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο για αυτό το σκοπό, το πιστόλι πρέπει να καθοδηγείται με αργή, κυκλική κίνηση πάνω από τη βαμμένη περιοχή. Το πιστόλι δεν πρέπει ποτέ να στοχεύει σε ένα σημείο για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα, γιατί ο ζεστός αέρας μπορεί να καψαλίσει το υλικό κάτω από το χρώμα και να προκαλέσει φωτιά. Όταν το χρώμα αρχίσει να βγάζει φυσαλίδες, μπορείτε απλά να το ξύσετε με ένα μαχαίρι στόκου.

Όταν χρησιμοποιείται θερμικό πιστόλι για την αφαίρεση χρώματος, ο χειριστής πρέπει να φορά πάντα γυαλιά ασφαλείας και μάσκα αναπνευστήρα. Οι αναθυμιάσεις που προέρχονται από το θερμαινόμενο χρώμα είναι πολύ επιβλαβείς. Για τον ίδιο λόγο, το πιστόλι δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται σε βαφή με βάση το μόλυβδο.
Ένα θερμικό πιστόλι μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στα ηλεκτρονικά για σκοπούς αποκόλλησης. Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα συνήθως συγκολλούνται σε μια πλακέτα κυκλώματος. Αυτά τα εξαρτήματα μπορεί να χρειαστεί να αφαιρεθούν για λόγους επισκευής ή για διάσωση σε μια διαδικασία αποκόλλησης.

Για να αποκολλήσετε ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα από μια πλακέτα κυκλώματος, το ρεύμα αέρα στοχεύει στο εξάρτημα που θα αφαιρεθεί. Όταν το υλικό συγκόλλησης λιώσει, το εξάρτημα μπορεί να τραβηχτεί ελεύθερο. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ενδέχεται να απελευθερωθούν τοξικοί αναθυμιάσεις, επομένως είναι σημαντικό το εργαλείο να χρησιμοποιείται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο χειριστής του εργαλείου θα πρέπει επίσης να προσέχει να μην προξενήσει ζημιά στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα με τον θερμαινόμενο αέρα.

Οι υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας ενός πιστολιού θερμότητας σημαίνουν ότι υπάρχουν αρκετοί παράγοντες ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη λειτουργία του. Η περιοχή εργασίας πρέπει να διατηρείται μακριά από εύφλεκτα υλικά. Τα ροκανίδια και το χαρτί πρέπει να αφαιρεθούν από την περιοχή, και τα μακριά μαλλιά να δεθούν πίσω και να αφαιρεθούν τα κοσμήματα. Το ακροφύσιο του πιστολιού θερμότητας δεν πρέπει ποτέ να πιέζεται απευθείας σε μια επιφάνεια. Αμέσως μετά τη χρήση του θερμικού πιστολιού, θα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από ρούχα και δέρμα γιατί η επιφάνειά του μπορεί να είναι εξαιρετικά ζεστή.