Τι είναι η δοκιμή σκυροδέματος;

Μια δοκιμή σκυροδέματος είναι μια δοκιμή που εκτελείται για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ιδιότητες ενός συγκεκριμένου δείγματος σκυροδέματος. Μπορούν να πραγματοποιηθούν διάφορες δοκιμές σε σκυρόδεμα, τόσο σε εργοτάξιο όσο και σε εργαστήριο. Επειδή το σκυρόδεμα είναι ένα σημαντικό δομικό στοιχείο, οι δοκιμές είναι υποχρεωτικές σε πολλές περιοχές του κόσμου και οι κατασκευαστικές εταιρείες πρέπει να παρέχουν τεκμηρίωση των δοκιμών και των αποτελεσμάτων τους όταν τους ζητηθεί από κυβερνητικούς εκπροσώπους. Τα αποτελέσματα των δοκιμών διατηρούνται επίσης στο αρχείο σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στο μέλλον.

Μία από τις πιο κλασικές δοκιμές σκυροδέματος είναι η δοκιμή καθίζησης. Σε μια δοκιμή καθίζησης, το σκυρόδεμα συμπιέζεται σε έναν κώνο ο οποίος στη συνέχεια αφαιρείται για να δούμε πόσο βυθίζεται ή κατρακυλάει το σκυρόδεμα χωρίς τη στήριξη του κώνου. Οι αλλαγές στο ύψος της καθίζησης μεταξύ των παρτίδων σκυροδέματος μπορεί να υποδηλώνουν πρόβλημα συνοχής. Υπάρχουν επίσης απαιτήσεις καθίζησης για διαφορετικούς τύπους κατασκευών. Το σκυρόδεμα με χαμηλό ύψος καθίζησης, για παράδειγμα, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή δρόμων. Έτσι, η δοκιμή καθίζησης σκυροδέματος είναι ταυτόχρονα μέτρο ποιοτικού ελέγχου και μέτρο συνέπειας.

Άλλοι τύποι δοκιμών σκυροδέματος μπορεί να περιλαμβάνουν εργαστηριακή ανάλυση των συστατικών του σκυροδέματος, για να επιβεβαιωθεί ότι το σκυρόδεμα περιέχει αυτό που ισχυρίζεται ο κατασκευαστής ότι περιέχει και για να μάθετε περισσότερα σχετικά με ιδιότητες όπως η ανθεκτικότητα και η διαπερατότητα. Το σκυρόδεμα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα πρότυπα, ειδικά για έργα υψηλής καταπόνησης όπως γέφυρες και πολυώροφα κτίρια, γεγονός που καθιστά σημαντικές τις εργαστηριακές δοκιμές για να επιβεβαιωθεί ότι το σκυρόδεμα είναι ασφαλές στη χρήση και ότι θα αντέξει σε χρόνια καταπόνηση.

Οι δοκιμές υλικών γενικά έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν ότι τα υλικά πληρούν τα πρότυπα ποιοτικού ελέγχου, συμμορφώνονται με τυχόν σχετικούς νόμους και περιέχουν τα εξαρτήματα που ισχυρίζονται οι άνθρωποι ότι περιέχουν. Εάν το σκυρόδεμα αποτύχει σε μια δοκιμή σκυροδέματος, μπορεί να σημαίνει ότι μέρος ενός κατασκευαστικού έργου πρέπει να επαναληφθεί για να αφαιρεθεί το ελαττωματικό σκυρόδεμα ή ότι μια παρτίδα σκυροδέματος πρέπει να απορριφθεί πριν χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή.

Οι άνθρωποι δοκιμάζουν το σκυρόδεμα για αντοχή, ανθεκτικότητα και εργασιμότητα από τους Ρωμαϊκούς χρόνους. Περιέργως, αναφορές για παραποίηση αποτελεσμάτων δοκιμών σκυροδέματος εμφανίζονται στις ειδήσεις σε τακτική βάση, με τις κατασκευαστικές εταιρείες να κατηγορούνται ότι κόβουν τις γωνίες για να αποφύγουν την αντικατάσταση των εργασιών που εκτελούνται με ελαττωματικό σκυρόδεμα. Οι αξιόπιστες εταιρείες χρησιμοποιούν τρίτους για να δοκιμάσουν το σκυρόδεμα τους, ώστε τα αποτελέσματα να είναι ουδέτερα, διασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρχουν αμφιβολίες για την ασφάλεια του σκυροδέματος στο μέλλον.