Τι είναι η Ιντερπόλ;

Η Ιντερπόλ αυτοχαρακτηρίζεται ως ο μεγαλύτερος διεθνής οργανισμός αστυνόμευσης στον κόσμο. Αυτός ο οργανισμός βοηθά στην αποτροπή ατόμων από τη διάπραξη εγκλημάτων σε μια χώρα και τη χρήση των διεθνών συνόρων ως φραγμού για την αποτροπή της δίωξης. Οι περισσότερες χώρες στον κόσμο είναι μέλη της Interpol.
Αυτή η οργάνωση επιτρέπει στις ξένες αρχές επιβολής να συνεργαστούν. Παρέχει επίσης μια κεντρική πηγή βοήθειας και πληροφοριών. Ο οργανισμός έχει τέσσερις βασικές λειτουργίες. Πρώτον, υπάρχει η παγκόσμια υπηρεσία επικοινωνιών της αστυνομίας. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις αστυνομικές αρχές των χωρών μελών να ζητούν και να υποβάλλουν πληροφορίες. Ως αποτέλεσμα, οι αστυνομικές αρχές έχουν έναν αποτελεσματικό τρόπο ανταλλαγής και πρόσβασης σε πληροφορίες.

Η δεύτερη βασική λειτουργία είναι η διατήρηση και η ενημέρωση βάσεων δεδομένων στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιηθούν από τις διεθνείς αστυνομικές αρχές. Αυτές οι βάσεις δεδομένων περιέχουν πληροφορίες που περιλαμβάνουν ειδοποιήσεις καταζητούμενων ατόμων, ειδοποιήσεις για κλεμμένα έγγραφα και τάσεις παραχάραξης. Το έγχρωμο σύστημα ειδοποίησης της Interpol μπορεί να ενημερώσει γρήγορα και αποτελεσματικά τις υπηρεσίες σχετικά με τη φύση μιας ειδοποίησης. Για παράδειγμα, μια ειδική ειδοποίηση των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) αναφέρεται σε πληροφορίες σχετικά με άτομα ή οργανισμούς που υπόκεινται σε κυρώσεις του ΟΗΕ.

Η τρίτη βασική λειτουργία της Ιντερπόλ είναι να παρέχει υποστήριξη σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή σε σχέση με εγκλήματα που η οργάνωση έχει προσδιορίσει ως τομείς προτεραιότητας. Για παράδειγμα, το 2009, η Ιντερπόλ συμμετείχε στη διευθέτηση και εκτέλεση μιας επιχείρησης για να βοηθήσει παιδιά που ασχολούνται με καταναγκαστική εργασία σε φυτείες κακάο στη Δυτική Αφρική.

Η τέταρτη βασική λειτουργία αυτού του οργανισμού είναι να βοηθά τα κράτη μέλη να οικοδομήσουν και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους αστυνόμευσης. Συχνά προσφέρονται προγράμματα κατάρτισης για την ενίσχυση ή την εκπαίδευση των υπηρεσιών επιβολής του νόμου σε ορισμένα ζητήματα. Το 2009, προσφέρθηκαν εκπαιδευτικές συνεδρίες σε θέματα όπως η εμπορία ανθρώπων, το οργανωμένο έγκλημα και η βιοτρομοκρατία.

Η Interpol διευθύνεται από έναν πρόεδρο που υπηρετεί τετραετή θητεία. Οι ψήφοι που καθορίζουν ποιος θα είναι ο πρόεδρος προέρχονται από τη Γ.Σ. Η Γενική Συνέλευση είναι το διοικητικό όργανο του οργανισμού, το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους των χωρών-μελών. Τη θέση του προέδρου της Interpol κατείχαν άνθρωποι από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Αφρικής, του Καναδά και των Φιλιππίνων.

Ο οργανισμός διέπεται από Σύνταγμα. Το Σύνταγμα περιγράφει τους στόχους της Interpol και προσδιορίζει τους περιορισμούς της. Ένας τέτοιος εκπεφρασμένος περιορισμός απαγορεύει στον οργανισμό να εμπλακεί σε πολιτικές, στρατιωτικές, θρησκευτικές και φυλετικές δραστηριότητες.
Ο οργανισμός διατηρεί ιστοσελίδα. Ορισμένες από τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στις αστυνομικές υπηρεσίες είναι επίσης διαθέσιμες στο ευρύ κοινό διαδικτυακά. Αυτό περιλαμβάνει εγκληματικές ειδοποιήσεις, ειδοποιήσεις για επιτυχημένες επιχειρήσεις και ενημερώσεις ειδήσεων.