Τι είναι η Παγκοσμιοποίηση;

Η παγκοσμιοποίηση είναι ένας δύσκολος όρος να οριστεί γιατί έχει καταλήξει να σημαίνει τόσα πολλά πράγματα. Γενικά, ο όρος αναφέρεται στην τάση προς τις χώρες να ενώνονται οικονομικά, μέσω της εκπαίδευσης, της κοινωνίας και της πολιτικής, και βλέπουν τον εαυτό τους όχι μόνο μέσω της εθνικής τους ταυτότητας αλλά και ως μέρος του κόσμου στο σύνολό του. Λέγεται ότι η παγκοσμιοποίηση φέρνει τους ανθρώπους όλων των εθνών πιο κοντά, ειδικά μέσω ενός κοινού μέσου όπως η οικονομία ή το Διαδίκτυο.

Στον κόσμο μας, υπάρχουν λίγα μέρη στα οποία δεν μπορεί να φτάσει κάποιος μέσα σε μια μέρα ταξιδιού και λίγα άτομα που δεν μπορεί να φτάσει κάποιος μέσω τηλεφώνου ή Διαδικτύου. Λόγω των σύγχρονων τρόπων ταξιδιού και επικοινωνίας, οι πολίτες ενός έθνους έχουν μεγαλύτερη συνείδηση ​​του κόσμου γενικότερα και ενδέχεται να επηρεάζονται από άλλους πολιτισμούς με διάφορους τρόπους. Ο χρόνος και ο χώρος έχουν μικρότερη σημασία, ακόμη και τα γλωσσικά εμπόδια ξεπερνιούνται καθώς οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο επικοινωνούν μέσω του εμπορίου, των κοινωνικών φόρουμ του Διαδικτύου, των διαφόρων πηγών μέσων ενημέρωσης και ποικίλων άλλων τρόπων.

Τα επιχειρήματα για την παγκοσμιοποίηση περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
Μειώνει τη φτώχεια παγκοσμίως.
Επιτρέπει την πρόσβαση στην τεχνολογία στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Προωθεί την παγκόσμια ειρήνη.
Έχει ωφελήσει τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών.
Αυξάνει το προσδόκιμο ζωής.

Τα επιχειρήματα κατά της διαδικασίας είναι πιο πιθανό να προέρχονται από ανθρώπους ή έθνη που επιθυμούν να αντισταθούν στις τάσεις της παγκόσμιας κοινωνίας. Για παράδειγμα, μια φονταμενταλιστική ισλαμική χώρα μπορεί να της αντισταθεί επειδή το θεωρεί ισοδύναμο με εκδυτικισμό—αδυνατίζοντας τη θρησκευτική ισχύ μιας χώρας και εκθέτοντας τον λαό της σε διαφθορικές ιδέες. Ομοίως, η παγκοσμιοποίηση μπορεί να είναι φόβος ή να ανησυχεί οποιαδήποτε χώρα με ισχυρές απομονωτικές πολιτικές. Στις ΗΠΑ, πολλά από τα επιχειρήματα για την αντίσταση στη διαδικασία προέρχονται από συντηρητικές ομάδες.

Μερικοί άνθρωποι ανησυχούν για το πώς ορισμένες τάσεις, όπως η εξωτερική ανάθεση, μπορεί να επηρεάσουν το έθνος. Υπάρχει ανησυχία ότι ενώ η εξωτερική ανάθεση μπορεί να ωφελήσει ένα έθνος που βρίσκει θέσεις εργασίας, αυτό παίρνει θέσεις εργασίας από τη χώρα ή την εταιρεία που αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες. Με αυτόν τον τρόπο, αν και η οικονομία του κόσμου είναι πιο παγκοσμιοποιημένη, η οικονομία ενός μεμονωμένου έθνους μπορεί να υποφέρει.

Παρόλο που η παγκοσμιοποίηση μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης, είναι πολύ απίθανο να τελειώσει σύντομα. Θα χρειαζόταν μαζική καταστροφή όλων των σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας και μεταφορών, επιπλέον όλων των χωρών που θα ακολουθούσαν ισχυρές απομονωτικές πολιτικές για να αντιστρέψουν τις τάσεις στον κόσμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένα έθνη ή άνθρωποι δεν θα αντισταθούν σε αυτό που θεωρούν ως παγκοσμιοποίηση, αλλά θα μπορούσατε να συγκρίνετε αυτήν την τάση με ένα τρένο που δραπέτευσε. Σε αυτό το σημείο, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά για να σταματήσουμε την επικοινωνία των μυαλών σε όλο τον κόσμο μέσω οχημάτων όπως το Διαδίκτυο. Ακόμη και έφηβοι και παιδιά επικοινωνούν με παιδιά από «τις τέσσερις γωνιές» του πλανήτη. Επομένως, είναι απίθανο η παγκοσμιοποίηση να βιώσει μια πτωτική τάση και πιθανότατα θα συνεχίσει να επηρεάζει τον κόσμο μας με μυριάδες τρόπους.