Τι είναι η ξυλουργική CNC;

Η κατεργασία ξύλου με αριθμητικά ελεγχόμενα ή CNC περιλαμβάνει μηχανικά κινούμενα εργαλεία κοπής ξύλου που λαμβάνουν οδηγίες για συγκεκριμένες κοπές μέσω υπολογιστή και λογισμικού. Η εκμάθηση της επεξεργασίας ξύλου CNC περιλαμβάνει τα βήματα που απαιτούνται για τη δημιουργία του σχεδίου στα μηχανήματα που εκτελούν τις κοπές. Ένας υπολογιστής, ένα τραπέζι εργασίας, οι τόρνοι και οι δρομολογητές περιλαμβάνουν συνήθως ένα σύστημα επεξεργασίας ξύλου CNC.

Το πρώτο βήμα στην κατεργασία ξύλου CNC απαιτεί τη δημιουργία του δισδιάστατου ή τρισδιάστατου σχεδίου που ο χειριστής θέλει να αναπαράγει το μηχάνημα. Στη συνέχεια, ο χομπίστας ή ο χειριστής αναδημιουργεί το σχέδιο στο πρόγραμμα σχεδίασης με τη βοήθεια υπολογιστή (CAD). Το λογισμικό απαιτεί πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος και τον τύπο του υλικού που δέχεται τα κοψίματα. Το πρόγραμμα απεικονίζει τις διαστάσεις του υλικού στους άξονες x, y και z πριν και μετά την αφαίρεση του ξύλου.

Η κατεργασία με τη βοήθεια υπολογιστή (CAM) μεταφράζει την εικόνα στη γλώσσα που κατανοεί ο υπολογιστής. Οι διαφορετικές παλέτες εργαλείων δημιουργούν ποικίλες περικοπές και ο χειριστής πρέπει να επιλέξει ποιο μοτίβο εργαλείων ή μοτίβα θέλει να χρησιμοποιήσει. Το λογισμικό δίνει επίσης τη δυνατότητα στο χρήστη να εισάγει τις ακριβείς συντεταγμένες των κοπών, οι οποίες υποδεικνύουν τη θέση στην επιφάνεια εργασίας που δέχεται τα κοψίματα ή την αφαίρεση ξύλου. Το πρόγραμμα καθορίζει πότε και πού ξεκινά, σταματά η κατεργασία και ποιες οδηγίες πρέπει να ακολουθεί το εργαλείο κοπής. Ο χειριστής εισάγει επίσης τις ταχύτητες με τις οποίες το κοπτικό εργαλείο ξεκινά, σταματά και εκτελεί κάθε κοπή.

Οι μηχανικοί συχνά αναφέρονται σε ολόκληρο το πρόγραμμα που περιέχει όλες τις απαιτούμενες περικοπές ως G-code, που είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Τα αρχεία συχνά αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται επανειλημμένα ως πρότυπο για μελλοντική εργασία ή τροποποιούνται ανάλογα με το μέγεθος ή τις διαστάσεις του στυλ. Τα βιομηχανικά περιβάλλοντα επεξεργασίας ξύλου χρησιμοποιούν συνήθως πρότυπα μηχανών CNC για τη δημιουργία ενός αριθμού αναπαραγόμενων τεμαχίων. Ο κωδικός G μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες στο εργαλείο κοπής μέσω ελεγκτών. Αυτός ο εξοπλισμός συνδέει το μηχάνημα και το τραπέζι εργασίας με τον υπολογιστή μέσω κινητήρων και καλωδίων.

Το τελευταίο βήμα που εμπλέκεται στην επεξεργασία ξύλου CNC περιλαμβάνει τη δημιουργία του πραγματικού προϊόντος. Με τις πληροφορίες που εισάγονται στον υπολογιστή, τον υπολογιστή συνδεδεμένο με το μηχάνημα και το μηχάνημα ενεργοποιημένο, το σύστημα CNC δημιουργεί το τελικό προϊόν. Οι τύποι εργαλείων επεξεργασίας ξύλου που απαιτούνται για μια λειτουργία CNC εξαρτώνται από τον χρήστη. Το ίδιο το εργαλείο κοπής μπορεί να μην είναι τίποτα περισσότερο από ένα μικρό περιστροφικό εργαλείο χειρός τοποθετημένο σε ένα τραπέζι φτιαγμένο μόνος σου. Το τραπέζι εργασίας μπορεί να είναι εμπορικής κατασκευής ή επίσης σπιτικό.

Καθώς ο υπολογιστής πρέπει να περιέχει μόνο ένα πρόγραμμα, πολλοί χομπίστες εφαρμόζουν πολύ παλαιότερα μοντέλα μηχανών σε ένα σύστημα CNC, εξοικονομώντας εκατοντάδες δολάρια. Οι λήψεις λογισμικού CNC από το Διαδίκτυο κοστίζουν από το τίποτα έως χιλιάδες δολάρια, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του προγράμματος. Τα καλώδια και οι κινητήρες που ελέγχουν τα μηχανήματα μπορεί να κοστίζουν μερικές εκατοντάδες έως μερικές χιλιάδες δολάρια και είναι συνήθως η πιο ακριβή πτυχή της επεξεργασίας ξύλου CNC.