Τι είναι το έτοιμο σκυρόδεμα;

Λίγα πράγματα είναι πιο επιβαρυντικά για την παραγωγή σε ένα εργοτάξιο από το σκυρόδεμα. Θα πρέπει να παραδοθούν σάκοι με τσιμέντο, άμμο, αδρανή (χαλίκι) και ενδεχομένως άλλα πρόσθετα στον χώρο κατασκευής. Η παροχή καθαρού νερού είναι επίσης απαραίτητη, μαζί με μια χοάνη ανάμειξης σκυροδέματος. Ακόμη και αφού όλα τα σκονισμένα και βαριά συστατικά έχουν φορτωθεί στη χοάνη, ένα μικρό σφάλμα στην αναλογία υγρού/στεγνού μπορεί να καταστήσει μια ολόκληρη παρτίδα σκυροδέματος αχρησιμοποίητη. Μια κοινή λύση σε αυτό το ακατάστατο και χρονοβόρο πρόβλημα είναι το έτοιμο σκυρόδεμα.

Οι κατασκευαστές έτοιμου σκυροδέματος χρησιμοποιούν το ίδιο τσιμέντο, αδρανή, πρόσθετα και νερό, αλλά το προϊόν δημιουργείται εκτός εργοταξίου και συνήθως παραδίδεται χύμα στη ζώνη κατασκευής. Μεγάλα φορτηγά με περιστρεφόμενες χοάνες αντικαθιστούν τις μικρότερες εκδόσεις που χρησιμοποιούνται απευθείας στην τοποθεσία. Το σκυρόδεμα παραγγέλνεται απευθείας από έναν τοπικό προμηθευτή που μπορεί να δημιουργήσει προσαρμοσμένα μείγματα ή μαζικές παραγγελίες. Ορισμένοι εργολάβοι μπορεί να χρειάζονται περισσότερα αδρανή στο σκυρόδεμα τους, για παράδειγμα, ή να προστεθούν ειδικά θεραπευτικά για ταχύτερους χρόνους στεγνώματος.

Οι εταιρείες που παράγουν έτοιμο σκυρόδεμα ανήκουν συχνά σε επαγγελματικές οργανώσεις που επιβλέπουν όλα τα μέλη τους. Οποιαδήποτε καινοτομία στον κλάδο μπορεί να εφαρμοστεί γρήγορα ή να συζητηθεί κατά τη διάρκεια τακτικών συναντήσεων. Άλλα ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν τη βιομηχανία είναι η διατήρηση των επαγγελματικών προτύπων, οι περιβαλλοντικές ανησυχίες και οι τοπικοί νόμοι σχετικά με τις βαριές μεταφορές.

Δεν είναι ασυνήθιστο να βρίσκουμε εταιρείες έτοιμου σκυροδέματος στα βιομηχανικά τμήματα των πόλεων ή σε αγροτικές περιοχές. Ογκώδεις σωροί άμμου, χαλίκι και άλλα αδρανή συνήθως στοιβάζονται στο έδαφος, μαζί με χωματουργικό εξοπλισμό και φορτηγά παράδοσης. Οι εταιρείες που ειδικεύονται σε αυτό το σκυρόδεμα μπορούν επίσης να παρέχουν χαλίκι για την κατασκευή δρόμων και τσιμέντο για άλλα κατασκευαστικά έργα.

Το έτοιμο σκυρόδεμα παραγγέλνεται συνήθως σε μονάδες κυβικών γιάρδων ή μέτρων. Πρέπει να παραμείνει σε κίνηση μέχρι να είναι έτοιμο να χυθεί, διαφορετικά το τσιμέντο μπορεί να αρχίσει να στερεοποιείται. Το μίγμα σκυροδέματος γενικά απελευθερώνεται από τη χοάνη σε μια σχετικά σταθερή ροή μέσω ενός συστήματος γούρνας. Οι εργάτες χρησιμοποιούν φτυάρια και τσάπες για να ωθήσουν το σκυρόδεμα στη θέση του. Ορισμένα έργα μπορεί να απαιτούν περισσότερες από μία παραγωγές, επομένως μπορεί να φτάσουν περισσότερα φορτηγά ανάλογα με τις ανάγκες ή να παραχθούν και να παραδοθούν επιπλέον παρτίδες.