Co robi badacz narkotyków?

Śledczy ds. narkotyków to funkcjonariusz wymiaru sprawiedliwości, którego główne obowiązki są związane z badaniem działalności przestępczej związanej ze sprzedażą, używaniem i dystrybucją nielegalnych narkotyków. Obowiązki badacza narkotyków składają się z kilku czynności. Jednym z takich działań jest inicjowanie i pozyskiwanie informacji wywiadowczych związanych z zatrzymaniem podejrzanych o nielegalnych handlarzy i użytkowników narkotyków. Wymaga to od handlarza narkotyków nawiązania i utrzymywania kontaktów, przesłuchiwania świadków, a także przesłuchiwania ofiar narkomanii w celu zebrania odpowiednich informacji, które mogą prowadzić do zatrzymania przestępców.

Śledczy ds. narkotyków współpracują z innymi powiązanymi organami ścigania, koordynując wymianę informacji. Pomaga to zwiększyć efektywność wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Śledczy zbiera i przechowuje dowody z miejsca zbrodni, które muszą być odpowiednio oznakowane i datowane. Może wysyłać próbki dowodów do laboratorium, a także robić zdjęcia na miejscu przestępstwa, które muszą być reprezentatywne dla przestępstwa będącego przedmiotem dochodzenia. Zbieranie dowodów, robienie zdjęć, oznaczanie dowodów i diagnostyka laboratoryjna muszą odbywać się zgodnie z określonymi zasadami i procedurami, aby zapewnić ich dopuszczalność w sądzie.

Inną funkcją śledczego ds. narkotyków jest szybka obsługa telefonów od osób takich jak ofiary, świadkowie i inni obywatele w sprawach związanych z narkotykami. W zależności od jurysdykcji, badacz narkotyków może być zobowiązany do zainicjowania i koordynowania niektórych programów związanych z narkotykami, aby zwiększyć świadomość niebezpieczeństw związanych z narkotykami, a także przepisów prawnych związanych z narkotykami. Od takiego badacza narkotyków można również oczekiwać, że zobowiąże się do udziału w niektórych zajęciach związanych z wystąpieniami publicznymi i innymi programami mentorskimi skierowanymi do młodych ludzi. Na przykład, badacz narkotyków może zostać zaproszony do szkoły, aby zwrócić się do uczniów lub może służyć jako mentor dla trudnej młodzieży poprzez program mentorski opracowany w tym celu.

Obowiązkiem śledczego ds. narkotyków jest aresztowanie przestępców narkotykowych. Taki śledczy może być zobowiązany do uzyskania nakazu przeszukania lub nakazu aresztowania od sędziego lub sędziego pokoju w związku z trwającymi aresztowaniami lub przeszukaniami. Śledczy może również potrzebować uzyskania nakazu od sędziego, aby przeprowadzić niektóre rodzaje tajnych działań inwigilacyjnych, które mogą obejmować podsłuchiwanie telefonów lub umieszczanie na podejrzanym elektronicznych urządzeń monitorujących. Śledczy zajmujący się narkotykami musi sporządzić pisemne raporty dokumentujące proces dochodzenia, zawierające takie szczegóły, jak zarzuty wobec podejrzanych, fakty związane z zarzutami oraz dopuszczalne dowody związane z przestępstwem.