Co robi instruktor sportowy?

Instruktor sportu to osoba odpowiedzialna za nauczenie grupy lub osoby indywidualnej zasad i techniki uprawiania określonego sportu. Instruktorzy ci mogą być zatrudniani przez prywatne firmy, takie jak siłownie i centra fitness, obiekty szkoleniowe lub firmy rekreacyjne, w celu prowadzenia szkoleń dla klientów, którzy chcą rozwijać określony zestaw umiejętności. Aby zostać instruktorem sportu, nie jest wymagany żaden określony poziom wykształcenia, ale osoba ta będzie musiała mieć duże doświadczenie i umiejętności w ramach określonego sportu. Stopnie uniwersyteckie zwykle nie są konieczne, chociaż wielu pracodawców preferuje kandydatów, którzy zdobyli stopnie naukowe.

Większość stanowisk instruktorów sportowych jest związanych ze sportem; oznacza to, że instruktor prawdopodobnie będzie nauczał umiejętności i technik dotyczących jednego sportu, a nie wielu, chociaż niektórzy instruktorzy są wystarczająco dobrze zorientowani w różnych dyscyplinach sportowych, aby móc skutecznie uczyć innych. Dodatkowe szkolenie na wszystkich stanowiskach instruktorów sportowych będzie obejmowało udzielanie pierwszej pomocy oraz resuscytację krążeniowo-oddechową, dzięki czemu każdy instruktor jest przygotowany na wypadek sytuacji awaryjnej. Niektórzy instruktorzy mogą nawet potrzebować certyfikatu od określonych organów zarządzających, które regulują określone sporty lub treningi lekkoatletyczne, chociaż inni mogą nie potrzebować takiego certyfikatu.

Niektóre z obowiązków zawodowych, które mogą być wykonywane przez instruktora sportu, obejmują przygotowywanie nowych sportowców do określonego sportu poprzez opracowywanie programów treningowych; instruowanie uczestników, jak wykonywać określone ruchy lub czynności związane ze sportem; nauczanie technik budowy i regeneracji mięśni; omawianie zdrowych nawyków, takich jak prawidłowe odżywianie, ćwiczenia, odpoczynek, rozciąganie i trzymanie się z dala od narkotyków i alkoholu; oraz uczenie uczestników o zasadach, przepisach, procedurach bezpieczeństwa i sprzęcie ochronnym. Generalnie instruktor sportu odpowiada za bezpieczeństwo uczestników warsztatów lub lekcji sportowych i musi przestrzegać odpowiednich procedur, aby nie dopuścić do kontuzji siebie i uczestników.

Umiejętności skutecznej komunikacji są niezwykle ważne dla każdej osoby starającej się zostać instruktorem sportu. Taka osoba musi chcieć pracować z różnymi typami ludzi, skutecznie przekazywać złożone idee i dbać o ogólne dobro innych. Instruktor musi również mieć pasję do sportu, którego uczy. Aby instruktor był skuteczny, należy zdobyć gruntowną wiedzę na temat każdej gry; pobieżna wiedza o sporcie to dobry początek, ale najlepsi instruktorzy znają zasady każdego sportu, najlepsze procedury, aby dobrze w tych dyscyplinach wychodzić i metody treningowe, które poprawią wyniki danej osoby w grze.