Co robi projektant rurociągów?

Projektant rurociągów konstruuje systemy rurowe lub rurowe oraz powiązane komponenty. Systemy te są używane do transportu towarów, od wody i ścieków po ropę naftową i gaz ziemny. Ten projektant łączy swoją wiedzę na temat tych systemów z obowiązującymi kryteriami wydajności i standardami branżowymi, aby stworzyć system, który jest bezpieczny, a jednocześnie funkcjonalny. W zależności od stanowiska i obowiązków projektant rurociągów może mieć dyplom z inżynierii, budownictwa lub pokrewnej dziedziny, chociaż niektórzy polegają na doświadczeniu i umiejętnościach zdobytych w pracy. Specjaliści ci używają oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), aby przekształcić swoje projekty w szczegółowe rysunki, których budynki używają do instalacji i konserwacji tych systemów.

Opis stanowiska projektanta rurociągów może się różnić w zależności od jego roli i obowiązków. W branży budowlanej specjaliści ci planują instalacje wodno-kanalizacyjne i tryskaczowe stosowane w domach i budynkach komercyjnych. W warunkach przemysłowych ci projektanci tworzą systemy zdolne do transportu chemikaliów, produktów farmaceutycznych i żywności. Inni pracują dla agencji miejskich, gdzie układają rury kanalizacyjne i wodociągowe. Wreszcie projektanci ci mogą pracować w przemyśle naftowym, gdzie tworzą efektywne systemy transportu ropy naftowej i gazu ziemnego.

Po przyznaniu nowego projektu, pierwszą rzeczą, jaką robi projektant, jest przeglądanie specyfikacji projektu, aby zobaczyć dokładnie, co jest wymagane. Może również spotkać się z właścicielem lub innymi konsultantami, aby lepiej zrozumieć, jaki rodzaj projektu jest potrzebny. Zadaje pytania dotyczące materiałów, które będą transportowane, objętości i ograniczeń układu, a następnie wykorzystuje te informacje do określenia rozmiaru rur i innych kryteriów. Projektant rurociągów w dużej mierze opiera się na podstawowych zasadach inżynieryjnych, które określają takie rzeczy, jak natężenie przepływu i ciśnienie, a także kodeksy i normy branżowe, które pomagają zmaksymalizować bezpieczeństwo i wydajność.

Po określeniu podstawowego projektu systemu rurociągów projektant rurociągów używa oprogramowania CAD do stworzenia graficznej reprezentacji systemu. Zawiera uwagi i symbole, które pomogą instalatorom określić rozmiar rury, materiały i inne cechy. Rysunki obejmują również wszelkie urządzenia związane z orurowaniem, w tym sposób podłączenia rur do tych jednostek. Rysunki rurociągów często pokazują wsporniki i łączniki dla rur, a także wszelkie szczegóły związane ze sterowaniem lub okablowaniem.

Po wykonaniu rysunków rurociągów projektant przedstawia plany właścicielowi do ostatecznego zatwierdzenia. Następnie właściciel przekazuje rysunki wykonawcom, którzy wyprodukują i zainstalują orurowanie. Projektant rurociągów jest zwykle zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania lub rozwiązania wszelkich problemów, które pojawią się podczas instalacji i są związane z jego projektami.