Co to jest certyfikacja C?

Certyfikacja C jest wskaźnikiem osiągniętych umiejętności w zakresie języka programowania C, a często języka programowania C++, używanego w programowaniu oprogramowania komputerowego. Często jest warunkiem wstępnym w przypadku niektórych zawodów związanych z technologią, zwłaszcza tych związanych bezpośrednio z programowaniem i pisaniem oprogramowania komputerowego, i często pojawia się w życiorysach i ofertach pracy dla osób poszukujących pracy w sektorze technologicznym. Nie ma jednak określonego, branżowego standardu uzyskiwania certyfikacji C, co może utrudnić proces i może utrudnić uwierzytelnienie certyfikacji.

Język programowania C to język używany w programowaniu oprogramowania komputerowego, który został opracowany do użytku w opracowywaniu systemów operacyjnych (OS) Unix i od tego czasu jest szeroko stosowany w przemyśle komputerowym. C ++ to nowsza wersja języka programowania, która przejęła większość podstawowej struktury C, ale dodała wiele funkcji, aby uczynić go bardziej wydajnym i intuicyjnym językiem programowania. Istnieje mnóstwo książek, samouczków online, zajęć i innych zasobów dostępnych dla wszystkich zainteresowanych nauką C i C++.

Certyfikacja C to po prostu sposób, w jaki programista komputerowy lub ktoś inny pracujący w branży komputerowej i programistycznej może wykazać, że ma rozległą wiedzę na temat języka C i doświadczenie w używaniu go do pisania programów. Podobnie jak lekarz lub prawnik może wykazać się rozległym doświadczeniem edukacyjnym i praktycznym w swojej dziedzinie poprzez licencjonowanie i certyfikację, programista zwykle przechodzi certyfikację, aby zapewnić zwięzłe referencje dla pracodawców. Jednak w przeciwieństwie do lekarzy i prawników nie ma ustalonego standardu dla tego certyfikatu i nie ma jednej uznanej w branży rady lub organizacji, która określa standardy i wymagania dotyczące certyfikacji C.

Ktoś zainteresowany uzyskaniem certyfikatu C powinien zacząć od nauki języka programowania C, a także niektórych aspektów C++. Po wykonaniu tej czynności powinien poszukać firm i usług edukacyjnych, które zapewniają testy certyfikacyjne. Należy to jednak zrobić dość ostrożnie, ponieważ nie każda usługa certyfikacyjna jest taka sama lub traktowana z takim samym uznaniem w branży komputerowej.

Każda potencjalna usługa certyfikacji C powinna zostać zbadana przez potencjalnego kandydata, aby zapewnić wysokie standardy i uznanie przez pracodawców oprogramowania komputerowego. Osoba poszukująca certyfikatu powinna rozważyć skontaktowanie się z innymi programistami lub potencjalnymi pracodawcami w celu uzyskania informacji dotyczących profesjonalnych i legalnych grup certyfikacyjnych. Ponieważ programiści są czymś w rodzaju subkultury i często są częścią dość połączonej społeczności, tego typu informacje niekoniecznie są trudne do znalezienia.