Czym zajmuje się inspektor rurociągów?

Inspektorzy rurociągów to profesjonaliści, którzy są odpowiedzialni za sprawdzanie systemów rurowych pod kątem wszelkiego rodzaju słabości lub wad, które mogą powodować uszkodzenia lub przerwy w świadczeniu usług. Ponieważ systemy rur są używane do transportu cieczy, gazów i innych związków z miejsca pochodzenia do miejsca zakończenia, dokładne metody stosowane w danej sytuacji mogą być inne. Istnieje jednak kilka podstawowych strategii instrukcji potoku, które są stosowane w wielu różnych ustawieniach.

Kiedy ma miejsce nowa budowa, inspektor rurociągów często może rozpocząć od oględzin odsłoniętych odcinków rur. Kontrola wizualna jest uzupełniona badaniem szwów w każdym punkcie łączenia odcinka rury. Jest to niezwykle ważne, ponieważ każdy wyciek może spowodować poważne uszkodzenie dowolnego typu budynku.

Inspekcje wizualne na miejscu nie są niczym niezwykłym w każdym przypadku, gdy rury pozostają odsłonięte. Okresowo inspektor rurociągu będzie chodzić wzdłuż odcinków rur, szukając oznak zużycia, testując połączenia systemu i odnotowując wszelkiego rodzaju problemy z powierzchnią, które mogą wystąpić. Regularne przeprowadzanie tego typu inspekcji umożliwia rozwiązanie potencjalnych problemów, zanim przekształcą się one w poważne problemy.

Chociaż wizualna inspekcja rurociągów była kiedyś jedyną metodą stosowaną przez inspektorów rurociągów, na ogół stosuje się bardziej wyrafinowane podejścia do identyfikacji potencjalnych problemów, które nie są widoczne nawet przy najbardziej szczegółowej inspekcji wizualnej. Jedną z tych strategii jest wykorzystanie technologii rentgenowskiej. Ten rodzaj inspekcji budowlanej umożliwia inspektorowi rurociągów przeglądanie skanów rur, które są zabetonowane lub zakopane pod ziemią, zwracając uwagę na wszelkie widoczne wady lub oznaki pogorszenia. Podobnie jak w przypadku inspekcji wizualnej, inspektor rurociągów będzie regularnie wykorzystywał technologię rentgenowską w celu wykrycia problemów, zanim staną się one poważnym zagrożeniem.

Jednym z narzędzi, które stosuje typowy inspektor rurociągów, jest świnia. Urządzenia te, znane również jako roboty-pełzacze, są wystarczająco małe, aby można je było umieścić w rurociągu i będą przemieszczać się wraz z przepływem wody lub gazu przez system. Ogólnie świnia jest tylko nieznacznie mniejsza niż wnętrze rury, dzięki czemu urządzenie może również usuwać przeszkody, które narosły w dowolnej części systemu. Świnie są wyposażone w sprzęt, który przesyła dane z kontroli z powrotem do inspektora, odnotowując miejsce wszelkich defektów lub problemów w systemie.

Niezależnie od tego, czy pełni funkcję inspektora budowlanego na nowych budowach, czy ocenia aktualny stan starszej instalacji lub rurociągów pod miastem, czy nawet systemu nawadniania na obszarze gruntów rolnych, inspektor rurociągów odgrywa ważną rolę w procesie bezpieczeństwa publicznego. Lokalizując problemy mogące doprowadzić do awarii systemu, inspektor umożliwia naprawę lub wymianę uszkodzonych odcinków rur, zanim staną się one zagrożeniem dla ludzi mieszkających lub pracujących w pobliżu.