Co robi sędzia prawa rodzinnego?

Sędzia prawa rodzinnego przewodniczy w sądzie sprawom z zakresu prawa rodzinnego. Osoba posiadająca ten tytuł zazwyczaj rozpatruje sprawy związane z rozwodem i opieką nad dzieckiem. Może również orzekać w sprawach dotyczących wątpliwego ojcostwa i pozbawienia praw rodzicielskich. Często osoba na tym stanowisku decyduje o sprawach finansowych dla osób ze sprawami z zakresu prawa rodzinnego. Na przykład może zdecydować, czy zamówić alimenty na rzecz małżonka lub dziecka; może on również decydować o wysokości kwoty, która powinna zostać przyznana. Czasami sędziowie prawa rodzinnego rozpatrują również sprawy dotyczące nadużyć i zaniedbań.

Sędziowie prawa rodzinnego mają za zadanie stosować prawo w swoich jurysdykcjach do rodzin, adwokatów i innych stron, które są przed nimi. Zazwyczaj oznacza to przewodniczenie rozprawom i rozprawom oraz podejmowanie decyzji, które są sprawiedliwe i zgodne z prawem obowiązującym w ich jurysdykcji. Zazwyczaj słuchają obu stron sprawy, zanim wydadzą wyrok. Często wysłuchują zeznań stron zaangażowanych w sprawę oraz innych świadków.

Sędzia prawa rodzinnego często występuje jako sędzia na sali sądowej. Na przykład, jeśli istnieje spór między prawnikami, zazwyczaj podejmuje kroki w celu jego rozwiązania. Pracuje nad tym, aby postępowanie sądowe przebiegało zgodnie z akceptowalnym porządkiem, a także by stłumić wybuchy. Często orzeka również o dopuszczalności dowodów w sądzie. Na przykład, jeśli strona w sprawie o opiekę nad dzieckiem chce przedłożyć dziennik jako dowód, sędzia prawa rodzinnego może zdecydować, czy można go wykorzystać jako dowód i jak można go wykorzystać.

Każda jurysdykcja ma standardowe zasady i przepisy dotyczące prowadzenia spraw z zakresu prawa rodzinnego. Jednak w niektórych sytuacjach sędzia może być zmuszony do wydania orzeczenia w sprawie, dla której nie ma standardów, których należy przestrzegać. W takim przypadku może on być upoważniony do ustanowienia standardów zgodnych z prawem jego jurysdykcji.

Większość ludzi zdaje sobie sprawę, że sędzia prawa rodzinnego jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji zmieniających życie innych. Na przykład osoba na tym stanowisku często decyduje, czy udzielić rozwodu i który z rodziców będzie sprawował opiekę nad dziećmi po rozstaniu. Sędziowie prawa rodzinnego mają jednak również wiele zakulisowych obowiązków, takich jak przeglądanie dokumentów prawnych i przeprowadzanie badań prawnych w ich prywatnych biurach. Czasami piszą również opinie prawne i spotykają się z prawnikami, aby przeprowadzić rozprawy, które odbywają się w ich izbach, a nie w sali sądowej. Dodatkowo tego typu sędzia może również pełnić funkcję nadzoru nad personelem sądowym.

Osoba, która chce zostać sędzią prawa rodzinnego, zazwyczaj musi ukończyć college i szkołę prawniczą, aby przygotować się do tej kariery. Następnie zwykle musi zdać egzamin, aby móc wykonywać zawód prawnika w swojej jurysdykcji. Po uzyskaniu licencji na wykonywanie zawodu prawniczego, osoba zwykle musi spędzić kilka lat jako adwokat, zanim będzie mogła zostać sędzią prawa rodzinnego. Wreszcie może być wybrany na to stanowisko lub mianowany na to stanowisko.