Jak złożyć apelację w sprawach karnych?

Aby złożyć skargę karną, zacznij od uzyskania regulaminu postępowania karnego dla jurysdykcji, która będzie rozpatrywać sprawę. Proces składania apelacji w sprawach karnych różni się w zależności od jurysdykcji. Zasady postępowania karnego dokładnie określają kroki, które należy wykonać. Musisz również uzyskać lokalne przepisy postępowania karnego sądu, które składają się z oddzielnego zestawu przepisów kontrolujących sposób rozpatrywania sprawy przez określony sąd.

Złożenie apelacji w sprawach karnych może być skomplikowane. Zamiast zajmować się tym na własną rękę, czyli pro se, zwykle rozsądniej jest zatrudnić obrońcę w sprawach karnych, który ma doświadczenie w procedurach danej jurysdykcji, a także w prawie karnym odwoławczym. W ten sposób prawnik może pomóc Ci uniknąć problemów technicznych ze złożeniem odwołania. Na przykład laik może napotkać ogromny stres i trudności w przygotowaniu dokumentów i dotrzymaniu terminów. Prawnik prawdopodobnie zna wymagania sądu i prawdopodobnie łatwiej będzie mu przygotować dokumenty do odwołania.

W niektórych przypadkach możesz mieć prawo do bezpłatnego adwokata, który pomoże Ci w dochodzeniu odwołania w sprawach karnych. Zwykle zależy to od tego, czy jesteś biedny, czy masz niskie dochody. Prawdopodobnie będzie to również zależeć od surowości kary, jaką sąd może nałożyć za określone przestępstwo. Bezpłatna reprezentacja prawna przy składaniu apelacji jest warta zbadania, ponieważ, jak wspomniano powyżej, prawnik może również zwiększyć Twoje szanse na sukces.

W wielu jurysdykcjach sądy zazwyczaj wymagają złożenia apelacji. Dokument ten informuje prokuraturę, sąd i inne zainteresowane strony, że planujesz złożyć lub już złożyłeś apelację. Zazwyczaj formularz zawiadomienia o apelacji można uzyskać w sądzie. Dokument ten prawdopodobnie znajduje się również w sekcji formularzy przepisów postępowania karnego.

Po przygotowaniu odpowiednich dokumentów do odwołania w sprawie karnej sporządź wystarczającą liczbę kopii dla wszystkich stron zaangażowanych w sprawę. Dokumenty należy złożyć u sekretarza sądowego. Urzędnik dokona adnotacji na dokumentach, co oznacza datowanie ich. Sąd zatrzyma oryginał i zwróci kopie.

Sądy zazwyczaj wymagają uiszczenia opłaty za złożenie wniosku w momencie wniesienia apelacji w sprawach karnych. Sądy mogą odstąpić od tej opłaty dla osób ubogich lub o niskich dochodach. Aby się zakwalifikować, złóż wniosek do sądu o uchylenie.
Strona wnosząca odwołanie jest odpowiedzialna za doręczenie odpisów odwołania stronom zaangażowanym w sprawę. W zależności od lokalnych przepisów możesz doręczyć dokumenty listem poleconym lub wynająć prywatnego serwera procesowego lub szeryfa do ręcznego dostarczenia dokumentów. Każda jurysdykcja ma określone zasady dotyczące prawidłowego doręczenia.