Co robi stażysta na kierowcę ciężarówki?

Stażysta na kierowcę ciężarówki jeździ razem z trenerem i poznaje zasady ruchu drogowego, pomagając w wykonywaniu obowiązków związanych z prowadzeniem pojazdu. Stażysta na kierowcę ciężarówki pracuje również przy załadunku i rozładunku zawartości naczepy w doku, gdy jest to konieczne. Osoba szkoląca się na kierowcę ciężarówki zajmuje się również papierkową robotą i czytaniem map, aw wielu przypadkach trener umożliwia mu rozmowę z dyspozytorem i zabezpiecza nowe ładunki i miejsca dostawy. Inne rutynowe czynności, takie jak pompowanie paliwa, sprawdzanie opon i serwisowanie hamulców, często pozostawia się praktykantowi.

Kierowcy ciężarówek przechodzą szkolenie, które rozpoczyna się od lekcji w klasie, po czym następuje część związana z prowadzeniem pojazdu. Po ukończeniu szkolenia na kierowcę lub szkoły jazdy, jak to się potocznie nazywa, stażysta na kierowcę ciężarówki zostaje przydzielony do partnera prowadzącego. Zadaniem tego partnera jest dostarczenie szkolonemu kierowcy wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznej obsługi wózka. Podczas pełnienia roli stażysty na kierowcę ciężarówki większość pracochłonnych i niezbyt przyjemnych zadań związanych z prowadzeniem ciężarówki spada na barki ucznia. Może to obejmować zarówno prostą konserwację ciężarówek i przyczep, jak i jazdę w zatłoczonych obszarach oraz cofanie się do trudnych w nawigacji doków i miejsc parkingowych.

Jednym z najtrudniejszych zadań do opanowania przez niektórych kursantów jest zakładanie łańcuchów śniegowych. Łańcuchy śniegowe to duże odcinki metalowych łańcuchów, które otaczają opony napędowe naczepy lub ciężarówki. Łańcuchy są stosowane w celu zapewnienia lepszej przyczepności na śniegu i lodzie i są często wymagane przez prawo do eksploatacji na niektórych odcinkach jezdni, zwłaszcza w rejonach górskich. Gdy ciężarówka z instruktorem i stażystą na kierowcę ciężarówki napotka obszar wymagający użycia łańcuchów śnieżnych, zwykle przypisuje się mu zadanie zakładania łańcuchów na opony ciężarówki. Może to być bardzo mokre i zimne doświadczenie dla początkującego kierowcy, ponieważ łańcuchy są zwykle trudne do prawidłowego umieszczenia na oponach.

Zadaniem praktykanta na kierowcę ciężarówki jest również rozmowa z dyspozytorem i zorganizowanie transportu nowego ładunku po dostarczeniu bieżącego ładunku. W niektórych sytuacjach stażysta na kierowcę ciężarówki jest również proszony o rozładowanie przyczepy lub pomoc pracownikowi w rozładunku. Dzieje się tak często, gdy ładunek nie jest umieszczany na paletach podczas załadunku, gdy towar jest delikatny lub odbiorca nie ma doku, a ciężarówka jest rozładowywana w alejce lub na poboczu ulicy.