Czym zajmuje się kierownik konta reklamowego?

Zarządzający kontami reklamowymi jest odpowiedzialny za zarządzanie kontami klientów. Rozmawia z klientem kampanie reklamowe i zarządza budżetem reklamowym. Menedżerowie ds. kont reklamowych zazwyczaj pracują dla agencji reklamowych, ale czasami pracują w działach reklamy w dużych firmach. Często ściśle współpracują z kierownikiem ds. reklamy klienta lub firmy. Kolejnym obowiązkiem jest upewnienie się, że potrzeby klientów są zaspokajane.

Klient to firma, która zleca agencji wykonanie kampanii reklamowej. Kierownik konta reklamowego pełni funkcję łącznika między klientem a agencją. Musi opracować plan dla klienta, ale zanim to nastąpi, muszą zostać zakończone wstępne badania. Niektóre z tych badań obejmują podejmowanie decyzji i zrozumienie, na jaki rynek kierować reklamy i opracowanie koncepcji kampanii, a także może on zbadać plany reklamowe konkurencyjnych firm.

Po zakończeniu wstępnych badań, kierownik konta reklamowego opracowuje plan dla klienta. Plan zazwyczaj zawiera informacje o budżecie i harmonogramie, w tym ile będzie kosztować kampania i kiedy będą wyświetlane reklamy. Plan może również zawierać prognozy sprzedaży w wyniku kampanii, a także informacje o tym, gdzie pojawi się reklama; na przykład telewizja, radio, gazety i czasopisma to kilka opcji. Po opracowaniu planu i kampanii kierownik ds. konta reklamowego musi sprzedać pomysł klientowi.

Ważne jest, aby dyrektor utrzymywał stały kontakt ze swoimi klientami. Dyrektor generalny zazwyczaj kontaktuje się ze swoimi klientami przynajmniej raz dziennie. Ponadto wyjazdy na spotkania z klientami nie są rzadkością w tej pracy. Chociaż kierownicy ds. kont na ogół nie są częścią zespołu kreatywnego — innymi słowy, nie piszą samej kampanii — współpracują z zespołem kreatywnym, aby komunikować potrzeby klienta.

Czasami wcześniejsze doświadczenie w sprzedaży lub marketingu wystarcza, aby dostać pracę jako kierownik ds. konta reklamowego, ale coraz częściej agencje reklamowe szukają kogoś z co najmniej tytułem licencjata. Ten stopień może dotyczyć dowolnej liczby dziedzin, w tym reklamy, administracji biznesowej, sztuk wyzwolonych lub marketingu. Często ważny jest sam stopień, a nie to, w jakiej dyscyplinie jest dany stopień. Niektóre firmy mogą wymagać tytułu magistra administracji biznesowej.

Niektóre z umiejętności wymaganych do tej pracy obejmują silne umiejętności przywódcze, komunikacyjne i organizacyjne. Kierownictwo musi pracować z klientami i przedstawiać pomysły, dlatego wymagane są również silne umiejętności interpersonalne, a także profesjonalny wygląd i zachowanie. Ważna jest również umiejętność dotrzymywania terminów.